Νέα αρχή με ευκολότερες διαδικασίες και με μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των χρημάτων τους θα μπορούν σύντομα να κάνουν όσοι χρωστούν στην Εφορία και είναι συνεπείς με τις ρυθμίσεις τους.

Πρακτικά δηλαδή όσοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις του διακανονισμού αλλά και τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορούν να πάρουν ευκολότερα φορολογική ενημερότητα. Η Εφορία δεν θα τους παρακρατεί λιγότερα αν πωλούν ακίνητα ή περιμένουν να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο. Αρα, όσοι είναι μπλοκαρισμένοι, θα μπορούν πιο εύκολα να κάνουν μια νέα επιχειρηματική αρχή, να διαχειριστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία κ.ά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει μια εφαρμογή που θα σκιαγραφεί το προφίλ για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο με ανοιχτούς λογαριασμούς. Οσοι είναι συνεπείς στην εξόφληση των φορο-λογαριασμών τους, η Εφορία θα τους επιβραβεύει κρατώντας λιγότερα χρήματα για την εξόφληση των οφειλών. Σήμερα η Εφορία μπορεί να κρατήσει ακόμα και το 70% των χρημάτων που θα εισπράξει ο φορολογούμενος με ρυθμισμένες οφειλές από το τίμημα πώλησης ενός ακινήτου ή από το Δημόσιο.

 
Με βάση την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, για να μειωθεί το ποσοστό παρακράτησης θα πρέπει να συντρέχουν διάφορες προϋποθέσεις, όπως να μην έχουν χαθεί δόσεις, ο οφειλέτης να μην μπαινοβγαίνει σε ρυθμίσεις κ.λπ. Δεν αποκλείεται σε κάποιον οφειλέτη, ανάλογα και με το οφειλόμενο ποσό, το ποσοστό παρακράτησης να μειώνεται στο 50% ή και χαμηλότερα, όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτων ή είσπραξη χρημάτων. Οι συνεπείς οφειλέτες θα έχουν και μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των χρημάτων τους με τον προοδευτικά ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό που θα ενεργοποιηθεί τον ερχόμενο φθινόπωρο.

Με το σημερινό καθεστώς, ό,τι βρίσκει η Εφορία σε τραπεζικό λογαριασμό πάνω από το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ το… σαρώνει. Με τον προοδευτικά ακατάσχετο λογαριασμό το σημερινό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές. Για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ οι οφειλέτες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων.
2. Να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.
3. Να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης.

Με βάση τα παραπάνω, ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός θα χτίζεται ως εξής:

¦ Ο φορολογούμενος με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, αφού υπαχθεί σε ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του για να μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

¦ Ως βάση υπολογισμού θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο πρώτος συντελεστής 3, ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού. Για παράδειγμα, αν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 500 ευρώ, με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500?3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους.

¦ Αν η δόση ή οι δόσεις, στον βαθμό που εξυπηρετούνται παράλληλα περισσότερες από μία ρυθμίσεις, που μετρά ως βάση αναφοράς είναι, για παράδειγμα, 50 ευρώ, η εφαρμογή του συντελεστή 3 οδηγεί σε αποτέλεσμα 150 ευρώ. Επειδή το ποσό υπολείπεται των 1.250 ευρώ του ακατάσχετου, δεν προστίθεται αλλά παραμένει αμετάβλητο το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για να αυξήσει κάποιος το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει η μηνιαία δόση της ρύθμισης που εξυπηρετεί να είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

¦ Με την πάροδο των μηνών, όσο η ρύθμιση συνεχίζει να τηρείται ο συντελεστής αυξάνεται. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων εξοφλώντας πέντε δόσεις των 500 ευρώ μπορεί να κερδίσει συντελεστή 3,8 αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ (500?3,8). Οσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που επιλέγονται για τη ρύθμιση της οφειλής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

¦ Οσο μικραίνει το ποσό της οφειλής και πλησιάζει η πλήρης εξόφληση, το ακατάσχετο όριο θα φτάνει στο ανώτατο ύψος με την εφαρμογή του μέγιστου συντελεστή 4,5, που σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα ξεμπλοκάρεται εντελώς.