Ούτε λιγότερα έσοδα, ούτε περισσότερες δαπάνες από ό,τι «βλέπει» η Εφορία πως είχε, θα μπορεί να δηλώνει κάθε επαγγελματίας και επιχείρηση. Μόλις ανοίξουν οι δηλώσεις ΦΠΑ σε λίγες μέρες, θα καθορίζουν το ελάχιστο πόσο Φόρου που θα πρέπει να αποδίδει στο εξής κάθε φορολογούμενος στο δημόσιο. Κάθε μήνα ή τρίμηνο η Εφορία θα προσυμπληρώνει τα πεδία με τα ποσά που δηλώνονται καθημερινά πλέον στην πλατφόρμα myDATA για τις πωλήσεις και τις αγορές κάθε επιχείρησης. Και αυτά δεν θα μπορούν να αλλάξουν από τον υπόχρεο, παρά μόνο για να πληρώσει μεγαλύτερο ποσό φόρο, από αυτό που προκύπτει από τα ήδη προσυμπληρωμένα πεδία.

Εισάγονται έτσι νέα ήθη στις σχέσεις των επιχειρήσεων και επαγγελματιών με την Εφορία, αλλά και μεταξύ τους. Στη νέα εποχή που ξεκινά από σήμερα για τις δηλωτικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων, μπαίνει φρένο στις εικονικές δαπάνες και στα «φουσκωμένα» έξοδα, καθώς δεν θα εκπίπτει τίποτα περισσότερο, από όσα είχαν δηλώσει οι αντισυμβαλλόμενοι πως εισέπραξαν από τον φορολογούμενο, στις συναλλαγές που είχαν με αυτόν.

Αντίστοιχα και τα έσοδά τους δεν θα μπορούν να είναι μικρότερα από όσα οι πελάτες τους (επιτηδευματίες) έχουν δηλώσει ότι πλήρωσαν σε αυτούς, για αγορές ή υπηρεσίες που τους παρείχε.

 

Τα παραπάνω ισχύουν για αντικριζόμενα παραστατικά που διασταυρώνονται ως προς το ΑΦΜ του πωλητή και το ΑΦΜ του αγοραστή. Τυχόν παράλειψη ή προσπάθεια κάποιου να δηλώσει μικρότερα από έσοδα είχε από τις πωλήσεις του, θα «μπλοκάρει» τις δαπάνες που θέλει να δηλώσει πως έκανε ο συναλλασσόμενος μαζί του. Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις που έκαναν έξοδα (πχ αγορές α΄ υλών) αλλά δεν τις δήλωσε εμπρόθεσμα ο προμηθευτής τους, να πρέπει οι ίδιες να τα δηλώσουν στο myDATA, προκειμένου να τα εκπέσουν. Αν δεν το κάνουν, θα επιβαρύνονται οι ίδιες τον ΦΠΑ που δεν δήλωσε για να αποδώσει ο αντισυμβαλλόμενος.

Με τον τρόπο αυτό, όσο καλή σχέση ή γνωριμία και αν έχουν δύο επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, είναι αναγκασμένη η μία να δηλώνει κάθε παράλειψη ή απόκλιση στα ποσά που άλλαξαν χέρια. Μόλις τα δηλώνουν όμως στην πλατφόρμα myDATA όμως, αυτομάτως τα επιβαρύνεται ο προμηθευτής, ενώ εκτίθεται στα μάτια της εφορίας και ότι έκανε απόπειρα για απόκρυψη εσόδων.

Αλλαγές στα προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ στοιχεία θα επιτρέπονται στο εξής μόνο για να πληρώσει κάποιος περισσότερο ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορεί μόνο να επαυξήσει τα εμφανιζόμενα έσοδα ή να μειώσει αντίστοιχα τις δαπάνες, στα πεδία που είναι προσυμπληρωμένα.

 
 

Προέλεγχος δηλώσεων

Για την ευχερέστερη κατανόηση της προσυμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο και τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών με τα δεδομένα που τηρούν οι επιχειρήσεις, από σήμερα η πλατφόρμα myDATA παρέχει ήδη πλέον τη δυνατότητα άντλησης αρχείων για κάθε φορολογική περίοδο, όπου καταγράφονται, ανά διαβιβαζόμενο παραστατικό, οι αξίες που προσυμπληρώνονται για αυτό στους κωδικούς εκροών και εισροών. Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA ονομάζεται «Ανάλυση για Προσυμπλήρωση ΦΠΑ».

Με βάση την νέα απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα δοθεί ένα περιθώριο διορθώσεων (μείωση εσόδων και αύξηση των δαπανών) έως 30% το πολύ, εν συγκρίσει με τα όσα εμφανίζονται στην πλατφόρμα myDATA και στις -βάσει αυτών- προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ.

Ωστόσο το όριο ανοχής αυτό σταδιακά θα περιορίζεται, έως να εξαλειφθεί. Το πότε ακριβώς θα κριθεί από το βαθμό των αποκλίσεων και διορθώσεων που θα απαιτηθούν σε κάθε φάση εφαρμογής. Όσο δηλαδή θα αυξάνεται η συμφωνία των στοιχείων myDATA δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι, το 30% θα πέφτει πχ σε 15-20% αρχικά και 5%-10% στη συνέχεια, πριν μηδενιστεί πλήρως.

 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο αυτό μέτρο:

– η προσυμπλήρωση είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ

– γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα,

 

– διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως ποσοστού απόκλισης 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα

 

– προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, για τα οποία υπάρχει τεχνική αδυναμία, ώστε οι δηλώσεις ΦΠΑ να συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα:

Α) για τα έσοδα:

– επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εσόδων με ΦΠΑ (εκροών) σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.

– επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA

 

– σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης (με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής) με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Β) για τα έξοδα. αντίστοιχα:

– επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.

– επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

-σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA (πχ μήνα ή τρίμηνο) αλλά εντός της ίδιας χρήσης στην οποία αφορούν -όχι π.χ. από Δεκέμβριο σε Ιανουάριο.