Ταυτότητα Saronic Magazine

SARONIC GLAM I.K.E - "SARONIC GLAM PC"

Ταχυδρομική ΔιεύθυνσηΠ. ΗΡΕΙΩΤΗ 14 ΑΙΓΙΝΑ 18010
Δ.Ο.Υ.Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜ800974005
ΑΡ.ΓΕΜΗ1460877000
ΤΗΛEΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ22970 22273
EMAILsaronicmagazine@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΒΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ Domain NameΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ