Ένα σημαντικό βήμα έλαβε χώρα στην κατεύθυνση υλοποίησης της επένδυσης της Lamda Development, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που αφορά στη μαρίνα Μεγάλων Σκαφών, τύπου mega yacht, στην Κέρκυρα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας στη Lamda και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την εκκίνηση ενός έργου με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, έπειτα από μεγάλες καθυστερήσεις.

Να σημειωθεί ότι η μαρίνα για την εξυπηρέτηση μεγάλων σκαφών αναψυχής στην Κέρκυρα είχε χωροθετηθεί με απόφαση του υπουργού Τουρισμού το 2007.

Ακόμη, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό γιατί είναι η πρώτη που αφορά σε αξιοποίηση μαρίνας μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ (Συμβουλίου της Επικρατείας) οι οποίες θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια και παραμέτρους για τα έργα αξιοποίησης μαρινών, όπως την ολοκλήρωση της χωροθέτησης.

Η Lamda και ειδικότερα η θυγατρική της Lamda Marinas Investment αναλαμβάνει την μαρίνα στην Κέρκυρα στο πλαίσιο διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την υπο-παραχώρηση και για 40 έτη. Το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει για την 40ετη περίοδο (και εκτός των προαναφερόμενων επενδύσεων) θα ξεπεράσει τα 89 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υψηλών προδιαγραφών μαρίνας 98 θέσεων, με χωρητικότητα σκαφών μήκους από 30 έως 140 μέτρα και χερσαίες αναπτύξεις επιφάνειας έως 7.800 τμ, με χρήσεις εμπορικών καταστημάτων, εστίασης, ξενοδοχείων και γραφείων.

Η χερσαία ζώνη περιλαμβάνει, επίσης, εκτεταμένους χώρους πρασίνου και πεζοδρόμων, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης. Το οριστικό master plan του έργου θα ολοκληρωθεί κατά τη φάση σχεδιασμού και θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς.

Είναι η τρίτη μαρίνα που αποκτά η Lamda (διαθέτει ήδη τις μαρίνες του Φλοίσβου και του Αγίου Κοσμά) και δεν αποκλείεται μελλοντικά να εξετάσει τη δημιουργία ενός νέου φορέα στον οποίο θα εντάξει τις μαρίνες και στη συνέχεια να προχωρήσει στην εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο. Μια ανάλογη κίνηση, δηλαδή, με αυτή που έχει ανακοινώσει για την Lamda Malls στην οποία συγκεντρώνει τα εμπορικά της κέντρα.