ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Lamda Development: Ιστορικό ρεκόρ κερδών από εμπορικά κέντρα και μαρίνες

«Άλμα» στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) κατά 69%  έναντι του 2022, για την Lamda Developement, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χάρη στο νέο ιστορικό ρεκόρ που σημείωσαν τα εμπορικά κέντρα και οι μαρίνες του ομίλου.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ομίλου για το 2023 εμφάνισε κέρδη 206 εκατ. ευρώ αυξημένα 69% έναντι των κερδών 122 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη 27 εκατ. ευρώ έναντι ζημία 31 εκατ. ευρώ το 2022. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη 132 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 13 εκατ. ευρώ το 2022.

Αναλυτικότερα:
– Στα Εμπορικά Κέντρα (4 σε λειτουργία) τα λειτουργικά κέρδη προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Retail EBITDA) ύψους 81 εκατ. ευρώ αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ (αύξηση 18% έναντι του 2022 ). Ο συνεχιζόμενος ισχυρός ρυθμός αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022) και των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022, λόγω της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας).

– Στις Μαρίνες: τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα 18 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Τα λειτουργικά κέρδη της Μαρίνας Φλοίσβου αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα 14 εκατ. ευρώ ενώ της Μαρίνας Αγ. Κοσμά (Ελληνικό) αυξήθηκαν 11% στα 5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω βελτίωση προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων (μόνιμων) συμβάσεων ελλιμενισμού, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, οι οποίες εξακολουθούν να ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας.

– Έργο στο Ελληνικό: η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της λογιστικής αναγνώρισης εσόδων βάσει εκπλήρωσης σχετικών υποχρεώσεων, είναι ο κύριος παράγοντας επίτευξης σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας το 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021). Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι ζημιάς 67 εκατ. ευρώ το 2022.

 

Οδ. Αθανασίου: Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου επισήμανε ότι όλες οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου επέδειξαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

«Τα Εμπορικά Κέντρα κατέγραψαν ένα ακόμα νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας (Retail EBITDA) στα 81 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18% έναντι του 2022. Νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψαν και οι Μαρίνες του ομίλου. Εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στην ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, από την έναρξη του έργου, έφτασαν τα 641 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στη σημαντικότατη ζήτηση για τις οικιστικές αναπτύξεις του έργου.

Σημειώνουμε ότι το 2023 υπήρξε η πρώτη κερδοφόρα χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο για το έργο, σε διάστημα μόλις 2,5 χρόνων από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών από τη LAMDA (25.06.2021). Το Ελληνικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα οικιστικά έργα είναι πλέον ορατά από τη Λεωφ. Ποσειδώνος», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Αθανασίου.

 

Έργο Ελληνικού
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού το 2023, ο κύριος παράγοντας της σημαντικής ανάκαμψης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της επίτευξης σημαντικής κερδοφορίας EBITDA σε διάστημα περίπου 2,5 ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021), είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χρήζουν ξεχωριστής αναφοράς οι παρακάτω σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις Τα οικ

-Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ.

-Τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανήλθαν την 31.12.2023 σε 127 εκατ. ευρώ.

-Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους επιβαρύνθηκαν από χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων ποσού 44 εκατ. ευρώ (έναντι 38 εκατ. ευρώ το 2022).

-Μέσα στο 2023 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) 171 εκατ. ευρώ ενώ την 31.12.2023 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ανερχόταν σε περίπου 0,6 δισ. ευρώ.

-Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2023 ανήλθαν σε 131 εκατ. ευρώ (165 εκατ. ευρώ την 31.12.2022).

•Κατά τη διάρκεια του 2023 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

-Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ αυξημένη κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2022.

Διαβάστε επίσης

Λαμπρή και συγκινητική η τελετή υποδοχής  της Ολυμπιακής Φλόγας  στον Πειραιά ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Γιάννης Μώραλης: «Ιστορική στιγμή για την πόλη μας, νιώθουμε υπερήφανοι που ο Πειραιάς συμμετείχε στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση  της υφηλίου»   Με τιμές, λαμπρότητα, συγκίνηση...

Στις 16 Μαΐου ανοίγει το μεγαλύτερο Zara του κόσμου στον Πύργο του ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

  Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα πολυαναμενόμενα επίσημα εγκαίνια της έναρξης λειτουργίας του εμβληματικού και για χρόνια εγκαταλελειμμένου Πύργου του Πειραιά, καθώς, σύμφωνα με ...

Lamda Development: Στα 27 εκατ. ευρώ τα κέρδη - Νέο ιστορικό ρεκόρ των EBITDA στα εμπορικά κέντραΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Με καύσιμο κίνησης από τα εν εξελίξει έργα στο Ελληνικό η Lamda Development  επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία το 2023, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε, την ...

Πειραιάς: Ελεύθεροι οι 8 εργάτες που συνελήφθησαν -Υπό κράτηση ο εργολάβοςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά κρατείται ο εργολάβος του κτιρίου που κατέρρευσε στο Πασαλιμάνι το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 31χρονος αστυνομικός. Ο...

9 συλλήψεις για την κατάρρευση κτιρίου στον Πειραιά με νεκρό αστυνομικό που συμμετείχε σε εργασίεςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στη σύλληψη εννέα ατόμων, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη χθεσινή τραγωδία στον Πειραιά, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε διώροφη κατοικία ...

Πασαλιμάνι: Εννέα συλλήψεις για την κατάρρευση κτηρίου που προκάλεσε τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικούΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Στον εισαγγελέα σήμερα ο εργολάβος και οι εργάτες που συνελήφθησαν - Γιατί κατηγορούνται Στη σύλληψη εννέα ατόμων, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, προχώρησε η ΕΛΑΣ ...

ΟΛΠ Α.Ε.:  Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Σε νέα υψηλά έσοδα και κέρδη–Αύξηση στο προτεινόμενο μέρισμα κατά 29% (€1,34 ανά μετοχή)   . Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2023 στην Ένωση Θεσμικών Ε...

Τραγωδία στο Πασαλιμάνι: Θρήνος για τον 31χρονο αστυνομικό που σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε κτίριο - Έκανε μεροκάματα εκτός υπηρεσίαςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ένας 31χρονος αστυνομικός , ο οποίος ήθελε να συμπληρώσει το μεροκάματο του δουλεύοντας σε φορτηγό, είναι ο νεκρός από την κατάρρευση κτηρίου στο Πασαλιμάνι το πρωί της Τρίτης. Σύμ...