Στο Δημαρχείο Σαλαμίνας η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τη Δευτέρα 3 Ιουνίου - Τα θέματα Η.Δ.

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Β. Καπερνάρου, πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, 03-06-2024 και ώρα 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα “Δ. Μπόγρης” του Δημαρχείου Σαλαμίνας (Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα).

 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://appurl.io/Y2yPOMsw-7

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://appurl.io/09eZCiuByK

 

 

Συνεδρίαση 13η

 

 Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1αμανλή & Αμμοχώστου 1 • 189 00 • Σαλαμίνα

 

Α. Αιτήσεις - Αναφορές

 

Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

 1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης & 3ης συνεδρίασης έτους 2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 

 1. Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2024 Περιφέρειας Αττικής.

(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024 Περιφέρειας Αττικής.

(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας Προγραμματισμού Εξετάσεων (Θεωρητικών και Πρακτικών) υποψήφιων οδηγών και οδηγών».

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών αιτημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ίριδα».

(Εισηγήτρια η Αν. Περιφερειάρχης κ. Χρ. Κεφαλογιάννη)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 476/2023 (ΑΔΑ: ΡΒΜΝ7Λ7-ΓΜΘ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως προς την αντικατάσταση μελών της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του Προγράμματος για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο “Διαχείριση και αντιμετώπιση των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2024, 2025 & 2026”.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α) Περιφέρειας Αττικής σε ημερίδα και συνάντηση εργασίας με θέμα: «Η Πολιτική Άμυνα σε τοπικό επίπεδο: Περιφέρεια, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση», που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2024, στην πόλη της Ρόδου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Μανωλάκος)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2024.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

 1. Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό έτους 2023 του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

 1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

 1. Λήψη απόφασης για την αποστολή, υπογραφή και έγκριση καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης, του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων στους SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και στις ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου & ΠΕΟ Αθηνών-Χαλκίδας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρώην ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 3.300.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση κατεστραμμένων αρμών γεφυρών στο ΠΑΟΔ Περιφέρειας Αττικής» της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24: «Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» 1ο τμήμα.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24: «Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» 2ο τμήμα.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24: «Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» 3ο τμήμα.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

 1. Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού των οδών 28ης Οκτωβρίου (Ε.Ο. 23 Καλύβια – Ανάβυσσος) και Αντ. Παππά στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβιών και Κουβαρά».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)

 1. Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού της οδού 28ης Οκτωβρίου (Ε.Ο. 32 Μαραθώνας – Γραμματικό – Καπανδρίτι διά Βαρνάβα) στη Δ.Ε. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Βαρνάβα Αττικής».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)

 1. Έγκριση λήψης μέτρων βελτιστοποίησης οδικής ασφάλειας επί των κόμβων Κων/νου Καραμανλή – Ευζώνων και Κων/νου Καραμανλή – Ασπ. Καψαλά στο Δήμο Αμαρουσίου.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κ. Μαρκουίζος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό τους στην θέση «Εύζωνας» του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ?ήµου Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέας Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρίας ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε, στη θέση Όλυμπος Καλυβίων Θορικού Δήμου Σαρωνικού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, λόγω αύξησης δυναμικότητας και καταγραφής συνοδής δραστηριοτήτας.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,6 ΜW στη θέση “ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ 2” των Δ.Ε. Μάνδρας και Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και στην Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΠΕΤ:2302913229).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κτίριο καταστημάτων, γραφείων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 340, στο οικοδομικό τετράγωνο 280 Δήμου Καλλιθέας, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (ΠΕΤ: 2306964327.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εμπορικά καταστήματα και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 49, στο Ο.Τ. 1080 Δήμου Αμαρουσίου, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (ΠΕΤ: 2306964426).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Λαυρίου της ΔΕΗ ΑΕ, στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΤ: 2104522319).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                               ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

                          

                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Κ. Συνολάκης: Υπάρχει ως ενδεχόμενο σεισμός 8,5 Ρίχτερ αλλά το υπαρξιακό μας θέμα είναι η κλιματική αλλαγήΕλλάδα

«Μιλάμε για σεισμό 8 Ρίχτερ που μπορεί να γίνει τα επόμενα 100 χρόνια, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι τώρα και μέχρι το 2050 πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να προλάβουμε κι αυ...

Δίκη για την τραγωδία στο Μάτι: Για τις 8 Ιουλίου προσδιορίστηκε η διαδικασία σε δεύτερο βαθμόΕλλάδα

  Προσδιορίστηκε για τις 8 Ιουλίου να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμόγια την τραγωδία στο Μάτι. Ένα σχεδόν μήνα μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία κρίθηκαν ένο...

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024: Οι απαντήσεις σε Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία – ΟΕΦΕ: Καμία δυσκολία για προετοιμασμένους μαθητέςΕλλάδα

  Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. ...

Συνελήφθη 27χρονος που φέρεται να επιτέθηκε και να βίασε 33χρονη στην περιοχή της ΟμόνοιαςΕλλάδα

Συνελήφθη την Δευτέρα (27/5) στην περιοχή της Ομόνοιας ένας 27χρονος από την Παλαιστίνη που κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, βιασμό και παράβαση του νόμου περί ό...

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Tα ταξίδια και τα οφέλη τους, το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΓΕΛ)Ελλάδα

Τα ταξίδια, ως τρόπος ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης ήταν το σημερινό θέμα των Πανελλαδικών κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχ...

erga.gov.gr: Πλατφόρμα ενημέρωσης για την πρόοδο όλων των δημόσιων έργων που συντελούνται στη χώραΕλλάδα

  Την ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr μέσω της οποίας μπορεί κάθε πολίτης, δημοσιογράφοι, αυτοδιοικητικοί φορείς, η κοινωνία των πολιτών, όλοι να έχουν πρόσβαση και ενημέρωση στην πρ...

Πρεμιέρα των Πανελλαδικών για τα ΓΕΛ με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνικής Γλώσσας και ΛογοτεχνίαςΕλλάδα

  Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τι...

Σκότωσε την μητέρα του για να την «λυτρώσει» από τα ψυχολογικά της προβλήματαΕλλάδα

Σε κάθειρξη 8 ετών και 9 μηνών καταδικάστηκε 35χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστήριο Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 71 ετών μητέρας του, την ...

Καιρός: Ο Ιούνιος μπαίνει με κύμα ζέστης - Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων "Θα μυρίσει καλοκαίρι"Ελλάδα

Με την επίσημη έναρξη του Ιουνίου θα υποδεχθούμε και το πρώτο "σοβαρό κύμα ζέστης" σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.   Μίνι καύσωνας ξεκινά από το Σαββατοκύριακο με τις θ...