ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΕΤΕ: H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021

Την τουριστική κίνηση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021, σκιαγραφεί η έκθεση του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

 

Η σύγκριση του 2021, γίνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019, τελευταίου έτους πριν την πανδημία. Σύμφωνα με τα δεδομένα:

  • Οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2019-2021 μειώθηκαν κατά 55% (από 36,6 εκατ. σε 16,4 εκατ.).
  • Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα – εξαιρουμένων των εισπράξεων από την κρουαζιέρα – την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 42% (από 17,7 δισ. ευρώ το 2019 σε 10,3 δισ. ευρώ το 2021).
  • Αντίθετα, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη στην Ελλάδα το 2021 αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το 2019, στα 631 ευρώ.

 

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας.

Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

Για τον λόγο αυτόν, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

Οι εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής.

 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα και εισπραξιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές και τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων.

 

H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021

Ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2019 και 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής υποδέχθηκε το 16% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 55% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,9 εκατ. σε 2,6 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 14% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43% σε σύγκριση με το 2019 (από 2,6 δισ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 27% από 438 ευρώ σε 555 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Αττικής εδώ

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχθηκε το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 47% σε σύγκριση με το 2019 (από 6,9 εκατ. σε 3,6 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 30% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,2 δισ. ευρώ σε 3,1 δισ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 15% από 751 ευρώ σε 861 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εδώ

 

Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχθηκε το 19% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,3 εκατ. σε 3,1 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 23% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33% σε σύγκριση με το 2019 (από 3,6 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 12% από 681 ευρώ σε 761 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Κρήτης εδώ

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποδέχθηκε το 18% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 57% σε σύγκριση με το 2019 (από 6,8 εκατ. σε 2,9 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 10% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 55% σε σύγκριση με το 2019 (από 2,3 δισ. ευρώ σε 1 δισ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 4% από 333 ευρώ σε 345 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εδώ

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποδέχθηκε το 11% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 43% σε σύγκριση με το 2019 (από 3 εκατ. σε 1,7 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 13% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32% σε σύγκριση με το 2019 (από 1,9 δισ. ευρώ σε 1,3 δισ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 19% από 627 ευρώ σε 745 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ

 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 91% σε σύγκριση με το 2019 (από 3,8 εκατ. σε 333 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 69% σε σύγκριση με το 2019 (από 440 εκατ. ευρώ σε 134 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 251% από 115 ευρώ σε 403 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εδώ

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 47% σε σύγκριση με το 2019 (από 899 χιλ. σε 477 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 40% σε σύγκριση με το 2019 (από 417 εκατ. ευρώ σε 250 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 13% από 464 ευρώ σε 523 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εδώ

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 59% σε σύγκριση με το 2019 (από 1 εκατ. σε 425 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51% σε σύγκριση με το 2019 (από 261 εκατ. ευρώ σε 127 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 18% από 253 ευρώ σε 299 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Ηπείρου εδώ

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 66% σε σύγκριση με το 2019 (από 806 χιλ. σε 274 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 355 εκατ. ευρώ σε 179 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 48% από 440 ευρώ σε 654 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εδώ

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 57% σε σύγκριση με το 2019 (από 817 χιλ. σε 351 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 257 εκατ. ευρώ σε 128 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 16% από 315 ευρώ σε 365 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εδώ

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 65% σε σύγκριση με το 2019 (από 679 χιλ. σε 240 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 37% σε σύγκριση με το 2019 (από 180 εκατ. ευρώ σε 113 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 77% από 265 ευρώ σε 470 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εδώ

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση κατά 72% σε σύγκριση με το 2019 (από 359 χιλ. σε 99 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 59% σε σύγκριση με το 2019 (από 165 εκατ. ευρώ σε 68 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 49% από 460 ευρώ σε 683 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2021, και σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το 2019 κατά 71% (από 304 χιλ. σε 88 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 0,4% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 (από 76 εκατ. ευρώ σε 38 εκατ. ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 72% από 248 ευρώ σε 428 ευρώ.

Η έκθεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εδώ

 

 

Πηγή: tourismtoday.gr

Διαβάστε επίσης

Οι Ιταλοί ξενοδόχοι χαιρετίζουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την AirbnbΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

O ιταλικός σύνδεσμος ξενοδόχων (Federalberghi) χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη φορολόγηση της Airbnb.   Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του "η φοροαποφυγή κ...

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Όλη η απόφαση για την απόδοση φόρων από την Airbnb στις βραχυχρόνιες μισθώσειςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη*   Η Airbnb (σ.σ. και προφανώς και οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων) πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μισθώσεων στις φορολο...

Κικίλιας: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τον τουρισμό, με έσοδα πάνω από 1,5 δισ. ευρώΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας με τα έσοδα τον Οκτώβριο να καταγράφουν σημαντική άνοδο σύμφωνα τον Βασίλη Κικίλια.   Συγκεκριμένα αύξηση κατά 3...

Κυρ. Μητσοτάκης: Η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού δεν έτυχε, πέτυχε- "Τουρισμός για όλους" και το 2023ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε το απόγευμα στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού για τον απολογισμό της τουριστικής περιόδου με τίτλο «2022 - Η...

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα χωρών σε ό,τι αφορά στον εισερχόμενο τουρισμό από την ΠολωνίαΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα χωρών σε ό,τι αφορά στον εισερχόμενο τουρισμό από την Πολωνία, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης με αφορμή την πρόσφατη συμμετ...

Μητσοτάκης:  Η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού δεν έτυχε, πέτυχεΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Αν υπάρχει ένας κλάδος όπου οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός. Όλα τα στοιχεία αποτελούν χειροπιαστά μεγέθη. Πράγματι τα δεδομένα φέτος μπορούν ανεπι...

Γιάννης Ρέτσος: Συνέδριο ΣΕΤΕ - Η μεγάλη ευκαιρία για μια μακροχρόνια, σταθερή πορεία ανόδου του ελληνικού τουρισμούΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το στοίχημα της μετάβασης της Ελλάδας στη βιώσιμη ανάπτυξη με αρωγό και βασικό συντελεστή τη μοναδικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος πραγματεύτηκε ο ΣΕΤΕ στο φετινό του Συν...

Γέμισε με Airbnb η ΑθήναΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη/capitel.gr Τον Σεπτέμβριο του 2022 λειτουργούσαν 12.165 καταλύματα τύπου Airbnb στην περιοχή της Αθήνας- αριθμός ρεκόρ τα τελευταία επτά χρόνια-, ενώ τον Ιούλ...