Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να…εμπνεύσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για μια φιλόδοξη ανάκαμψη αεροπορικών μεταφορών COVID-19.

Καθοδηγούμενη από ασφάλεια, δίκαιο και ανόθευτο ανταγωνισμό και κοινωνικά δικαιώματα για τους εργαζομένους.

Η Διακήρυξη τονίζει ότι η κρίση COVID-19 εκθέτει ορισμένες από τις βαθιές αλλαγές και δυσλειτουργίες της αεροπορικής βιομηχανίας, που δημιουργήθηκαν με την πάροδο των ετών ως αποτέλεσμα κακών ρυθμιστικών προσπαθειών. Όπως:

  • Μια εκπληκτική νομική αβεβαιότητα σχετικά με την ισχύουσα εργατική, κοινωνική ασφάλιση και φορολογική νομοθεσία.
  • Άνισοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αεροπορική αγορά της Ευρώπης.
  • Διαφορετικά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων.
  • Ανεπαρκής επιβολή των κανόνων σε εθνικό επίπεδο.

Όλες αυτές οι συνθήκες – οι οποίες σύμφωνα με τους υπουργούς αξίζουν “προτεραιότητα” – κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάκαμψη της βιομηχανίας από την κρίση.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αεροπορικής βιομηχανίας, οι υπουργοί της ΕΕ ζητούν:

  • Καλύτερο συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών μεταφορών και κοινωνικών αρχών.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.
  • Αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων.

Τονίζουν επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης της κοινωνικής διάστασης με την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες της ΕΕ (Κανονισμός 1008/2008).

tourismtoday.gr