image description

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων και οι αρμοδιότητες τους

Από το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες τους: 

 

Ο Δήμαρχος ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με θητεία από 09/09/2020 για ένα (1) χρόνο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
I) Ορίζει Αντιδήμαρχο τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σούχλα Σωτήριο και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Την έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
2. Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την ευθύνη για τη συντήρηση και την εποπτεία των Σχολικών Κτιρίων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων και γενικά τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
5. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από το Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή και αφαίρεση αδειών, σφράγιση καταστήματος κλπ).
6. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης.
7. Την αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
8. Τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων και παράτασης του ωραρίου λειτουργίας.
9. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
10. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
11. Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
12. Την ευθύνη για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
13. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
14. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
15. Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
16. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
17. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
18. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης, μεταφοράς μαθητών και βέλτιστης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
19. Την ευθύνη για θέματα ΟΓΑ
20. Την ευθύνη για τη βεβαίωση των τελών παρεπιδημούντων, ΤΑΠ.
21. Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
γ. επί πλέον:
1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
II) Ορίζει Αντιδήμαρχο τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Λίτσα Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης (αντλιοστάσια, δίκτυα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, διατάξεις αυτοματισμού κλπ).
2. Την παρακολούθηση των μελετών, των συμβάσεων, της εξέλιξης και του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου εκτέλεσης έργων και εργασιών, σε συνεργασία με την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου κα Ειρήνη Δρίτσα.
3. Την μέριμνα για θέματα Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
4. Την εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.
5. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων.
6. Την ευθύνη για τις ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
7. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης / αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.) , καθώς και για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
8. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παροχής του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπομένων από τις διατάξεις ορίων.
β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
γ. επί πλέον:
1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
III) Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Μάγειρα – Πάλλη Αναστασία και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Τη μέριμνα επί των αιτημάτων τακτοποίησης / διευθέτησης σε θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.
3. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
4. Την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
5. Την ευθύνη για την καθαριότητα των δημοτικών κοιμητηρίων, των παιδικών χαρών, των χώρων των λαϊκών αγορών.
6. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας των Σχολικών Κτιρίων.
7. Την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των αδρανών υλικών.
8. Την ευθύνη για την εποπτεία, την ευταξία και τον καθαρισμό των ακτών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
9. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης και καθαριότητας.
10. Τη διαχείριση, προστασία και μέριμνα επί θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
11. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
12. Την ευθύνη κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.
13. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων.
14. Την ευθύνη για την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης.
15. Την ευθύνη για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
16. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
17. Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Γαλατά.
18. Την έκδοση αδειών, εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.
19. Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των
Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς της.
γ. επί πλέον:
1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
IV) Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Λεσιώτη Σπυρίδων και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Την ευθύνη συντήρησης και βελτίωσης της δημοτικής, αγροτικής, και δασικής οδοποιίας του Δήμου.
2. Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
3. Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των Οχημάτων του Δήμου, των Μηχανημάτων Έργου και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών αυτών.
4. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Σε όλα τα θέματα, των οποίων καθ ’ ύλην αρμόδιοι είναι οι υπό τα ανωτέρω I), II), ΙΙΙ), οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, ο κ. Λεσιώτης Σπυρίδων θα μεριμνά και θα συνεργάζεται με τους λοιπούς Αντιδημάρχους, για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την άσκηση σε κάθε μία από τις αρμοδιότητες ευθύνης
τους, στην εδαφική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
γ. επιπλέον:
1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεσιώτης Σπυρίδων, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σούχλα Σωτήριο.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σούχλα Σωτηρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λίτσας Κωνσταντίνος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μάγειρα Πάλλη
Αναστασίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σούχλας Σωτήριος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεσιώτη Σπυρίδων όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούν οι Αντιδήμαρχοι έκαστος κατ’ αρμοδιότητα.
Γ. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο
92 του Ν. 3852/2010 οι:
1. κ. Λεσιώτης Σπυρίδων
2. κ. Σούχλας Σωτήριος
3. κ. Μάγειρα – Πάλλη Αναστασία
Δ. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
1. κ. Λίτσας Κωνσταντινος

Διαβάστε επίσης

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφε...

image descriptionΠΟΡΟΣ

Από τον βουλευτή της Α' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κατσαφάδο εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:    Ένα καθοριστικό βήμα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που δοκιμάστηκαν περισ...

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Σπύρος Πολλάλης, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εθνική Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ...

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμα...

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:20 στο 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γαλατά – Ναυπλίου σημειώθηκε  τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο αγριογούρουνο. Το ατύχ...

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ                                                                                                             0...

image descriptionΤΡΟΙΖΗΝΑ

Διαβάζουμε στο methanatv.gr την ακόλουθη δήλωση του δημοτικού συμβούλου Τροιζηνίας - Μεθάνων Σάββα Αθανασίου: «Ο δήμαρχος Τροιζηνίας Μεθάνων Σπύρος Πολλάλης προχώρησε σε κατάσχεση ...