ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
image description

Δήμος Σπετσών: Επαγρύπνηση και Κοινωνική Αλληλεγγύη, απολυμάνσεις και περιορισμός λειτουργίας υπηρεσιών με αξιοποίηση της τεχνολογίας

 

Σύσσωμος ο Δήμος Σπετσών  βρίσκεται όλες αυτές τις μέρες «επί ποδός» με συνεχή ενημέρωση των δημοτών, απολύμανση σε όλα τα σχολικά κτίρια , στο Δημαρχείο, στο ΚΕΠ, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο καθώς και επανειλημμένες απολυμάνσεις σε κάθε κοινόχρηστο χώρο του νησιού και όλων των κάδων απορριμμάτων κλπ

 

Με απόφαση του Δήμαρχου Σπετσών Παναγιώτη Λυράκη συστάθηκε ειδική υποστηρικτική Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, για τη στήριξη των δημοτών, υπό την επίβλεψη της Αντιδημάρχου Ευγενίας Φραγγιά, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία για τη συνδρομή στο έργο της, με την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Βασιλική Μπόγρη - Θεοδωρακοπούλου.

 

Εμπεριστατωμένη ενημέρωση έγινε και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιο Λαμπρόπουλο. Σε εγρήγορση και συνεχή συνεργασία είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του νησιού όπως και ειδική ενημέρωση γίνεται από τον Εμπορικό και Βιοτεχνικό Σύλλογο Σπετσών (ακολουθούν οι ανακοινώσεις).

 

Για το επίμαχο θέμα του Τουρισμού, ο Δήμος Σπετσών, απευθύνθηκε προς τους επαγγελματίες και τους κάτοικους του νησιού μέσω σχετικής ανακοίνωσης του επικεφαλής Δημοτικού Συμβούλου της Τουριστικής Επιτροπής Αντώνη Βορδώνη, διευθύνοντα συμβούλου του εμβληματικού Poseidonion Grand Hotel (ακολουθεί και η ανακοίνωση)

 

 

                            Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΡΑΚΗ

 

Οι λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Σπετσών περιορίζονται , λόγω της επιτακτικής ανάγκης εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και προστασίας της δημόσιας υγείας, με την ίδια απόφαση που παραθέτουμε :

 

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

                                                Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.Ι, εδ.ε (Αρμοδιότητες «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114). Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94, παρ. 3β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2020 (ΦΕΚ Α΄87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

3. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΦΕΚ Β΄783), «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

4. Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9.3.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 σε χώρους εργασίας».

6. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 και 7 και του άρθρου 10 αυτής.

                             

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                           


Α. Διαπιστώνει την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να περιοριστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Β. Καθορίζει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου μας:

 

- Ο Δήμος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό, Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά , στο τηλέφωνο 2298320010 είτε ηλεκτρονικά , με αποστολή στο mail του Δήμου dimos.spetson@gmail.com , σε περίπτωση κατεπείγοντως θα γίνεται ραντεβού. Πιο συγκεκριμένα:

 

- Η διεκπεραίωση όλων των εγγράφων, αιτήσεων και ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο με το κοινό και τις Τρίτες Υπηρεσίες, όσο και μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

- Η ανανέωση αδειών εισόδου και εξόδου, θα γίνεται μόνο με αποστολή των στοιχείων σας στο mail του Δήμου dimos.spetson@gmail.com. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο αριθμός της προηγούμενης κάρτας εισόδου και εξόδου από το νησί , η άδεια κυκλοφορίας και το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού. Η κατάθεση του ποσού των 20,00€ θα γίνεται στην ALPHA BANK με iban: GR7801401860186002001000066 και αιτιολογία τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Στην συνέχεια θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά η νέα κάρτα. 

 

-Οι πάσης φύσεως πληρωμές που αφορούν οφειλές προς τον δήμο Σπετσών, θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω τράπεζας (κατάθεση / e-banking). Οι λογαριασμοί ύδρευσης διαθέτουν κωδικό διατραπεζικής πληρωμής, ενώ για την πληρωμή των υπολοίπων οφειλών (πλην λογαριασμών ύδρευσης), οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του δήμου Σπετσών στην ALPHA BANK με iban: GR7801401860186002001000066 ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με iban: GR4101104700000047054003844. Η αναστολή ή παράταση των προθεσμιών πληρωμής τελών και προσόδων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά του Νομοθετώ και για κάθε σχετική αλλαγή θα υπάρχει ενημέρωση με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις.

 

- Στην είσοδο όλων των δημοτικών κτηρίων θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη συσκευή με αντισηπτικό / απολυμαντικό διάλυμα για κάθε άτομο που θα εισέρχεται στον χώρο. Κάθε χώρος να καθαρίζεται με απολυμαντικά σκευάσματα δύο φορές ημερησίως κατά την έναρξη και κατά την λήξη του ωραρίου.

 

- Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου θα πρέπει να τηρούν στον χώρο εργασίας τους τα μετρά προστασίας για την αποφυγή διάδοσης της νόσου όπως ακριβώς έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας (αποστάσεις ασφαλείας, αποφυγή επαφών, χρήση μασκών και γαντιών σε περίπτωση συναναστροφής με το κοινό κτλ) . Όλοι οι υπάλληλοι και αιρετοί του Δήμου καλούνται να λαμβάνουν αυστηρά μετρά προστασίας, και οφείλουν να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους και τον Δήμαρχο για κάθε σύμπτωμα που τυχόν αντιληφθούν. Οι αιρετοί του Δήμου (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι) καθώς και Πρόεδροι και τα μέλη Επιτρόπων θα προσέρχονται στο Δημαρχείο μόνο κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο του Δημάρχου στο τηλέφωνο 2298320021 και 6932350680, ενώ οι συνεδριάσεις του Δήμου θα γίνονται δια περιφοράς.

 

- Οι δηλώσεις για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/. Σημειώνεται ότι η προθεσμία έχει παραταθεί ως τις 30/06/2020. ? Η λειτουργία του ΚΕΠ ΣΠΕΤΣΩΝ καθορίζεται ως εξής:

 

- Οι πολίτες θα μπορούν να μεταβαίνουν ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο ή κατεπείγον, το οποίο θα ζητούν τηλεφωνικά, είτε με φαξ ή με email. Η πρόσβαση χωρίς ραντεβού απαγορεύεται.

- Οι αιτήσεις και οι ανανεώσεις για τον Ο.Α.Ε.Δ θα γίνονται ηλεκτρονικά με τον κλειδάριθμο ή με τους κωδικούς e-taxis, ενώ η ανανέωση της ασφάλισης του ΕΦΚΑ θα γίνεται στην ιστοσελίδα efka.gr

- Η κατάθεση ανεργίας θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση menoumespiti@oaed.gr 

-Η παρουσία ανέργων θα δηλώνεται στο kpapirea@oaed.gr όπου ο ενδιαφερόμενος θα γράφει «παρακαλώ πολύ όπως μου κάνετε παρουσία για να μείνω στο μητρώο ανέργων». 

-Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλ. 22980 29585.

 

- Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2298075025, 6948256868 και ηλεκτρονικά στο mail: ltspetson@gmail.com.

 

- Θα γίνονται επαναληπτικές προληπτικές απολυμάνσεις σε δημόσιους χώρους. 

-Οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας.

 

Γ. Υπεύθυνοι τήρησης των ανωτέρων μέτρων πρόληψης, προς αποφυγή της διασποράς του covid-19, αναλαμβάνουν:

 

- Για τον χώρο του Δημαρχείου και του ΚΕΠ και την καθαριότητα των οχημάτων του Δήμου, η Αντιδήμαρχος Ευστάθιου Μετάξια.

 

- Για τους χώρους που αφορούν τις κοινωνικές δομές, και την υγιεινή σε δημόσιους χώρους, η Αντιδήμαρχος Φραγγιά Ευγενία.

 

- Για τους χώρους που στεγάζονται τα πάσης φύσεως συνεργεία του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Φαρδέλλος Σπυρίδων.

 

Δ. Η ισχύς της παρούσας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως την ανάκλησή της. Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.                   

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

 

 

 

-Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιο Λαμπρόπουλο (και η υπέροχη φωτογραφία των Σπετσών)

 

Αγαπητοι Σπετσιωτες συμπολιτες,

 

Εκφραζοντας την θεση του Δημαρχου, των Αντιδημαρχων, απαντων των δημοτικων συμβουλων της πλειοψηφιας και εμου προσωπικως, δηλωνω οτι, στις δυσκολες ωρες που διανυουμε, μοναδικο μελημα μας ειναι η προστασια της υγειας σας. Απο δε, τηλεφωνικες επικοινωνιες που ειχα και με τους περισσοτερους δημοτικους συμβουλους της μειοψηφιας, οφειλω να μεταφερω και την δικη τους ανησυχια και αμεριστο ενδιαφερον. Ωστοσο, δημοσιευματα αλλα και μηνυματα συμπολιτων μας με αναγκαζουν να απευθυνθω σε ολους σας και διαδικτυακα και,

 

ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ για τα μετρα που εχουν ληφθει απο τον Δημο Σπετσων προς αντιμετωπιση της πανδημιας, τοσο σε εκτελεση των απιφασεων της Κυβερνησεως οσο και μετα απο πρωτοβουλια του ιδιου του Δημου μας:

 

1) Απολυμανθηκαν ολα τα σχολικα κτιρια, το δημαρχειο, το ΚΕΠ και απολυμαινονται συνεχως ολοι οι κοινοχρηστοι χωροι, απο τους οποιους διερχεται μεγαλος αριθμος συμπολιτων μας,

 

2) Αποφασιστηκε και υλοποιηθηκε ηδη απο την περασμενη εβδομαδα το κλεισιμο των παιδικων χαρων, οι οποιες, ωστοσο, καιτοι κλειστες, υφιστανται συνεχη απολυμανση,

 

3) Το Πολυδυναμο Περιφερειακο Ιατρειο, βαφτηκε, απολυμανθηκε και οργανωθηκε πληρως λειτουργικος θαλαμος απομονωσεως, στην περιπτωση εμφανισεως κρουσματος, γεγονος που απευχομαστε,

 

4) Προμηθευτηκαμε 15 ειδικες στολες και επαρκη ποσοτητα μασκων και αντισηπτικων,

 

5) Παραλαβαμε χθες βραδυ φαρμακευτικο και παραφαρμακευτικο υλικο απο την Αντπεριφερεια Νησων,

 

6) Σε εκτελεση της υπ' αριθμον ΑΔΑ ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ εγκυκλιου του ΥΠΕΣ, η οποια εκδοθηκε μολις χθες, με αποφαση του Δημαρχου, η οποια θα δημοσιευτει αυριο το πρωι, συστηθηκε ειδικη υποστηρικτικη δομη κοινωνικης προνοθας και αλληλεγγυης, υπο την επιβλεψη της Αντιδημαρχου κας Ευγενιας Φραγγια, με αντικειμενο α) την παροχη κατ' οικον διευκολυνσεων των ατομων που αδυνατουν να εξελθουν της οικιας τους καθως και των απορων (μεταφορα τροφιμων, φαρμακων, αιτησεις προς ΚΕΠ κλπ) και β) την παροχη καθε διευκολυνσεως των πολιτων σχετικα με την κοινωνικη προνοια και αλληλεγγυη. Προς ενισχυση της δομης: α) θα συναφθει αμεσα (αυριο) συμβαση εργασιας τεσσαρων (4) μηνων με δυο Σπετσιωτισσες, μια νοσηλευτρια και μια γενικων καθηκοντων, β) το επιβατηγο αυτοκινητο του Δημου διατεθηκε στην αποκλειστικη χρηση της υποστηρικτικης δομης, αφου εφοδιαστηκε με ολα τα απαραιτητα μετρα προστασιας και υγιεινης.

 

7) Οι ιατροι του Περιφερειακου Πολυδυναμου Ιατρειου μετεβησαν σημερα στο Κρανιδι και ελαβαν ειδικες οδηγιες για την αντιμετωπιση πιθανων κρουσματων, τα οποια, επαναλαμβανουμε, απευχομαστε.

 

8) Σημερα, μετα απο συνεργασια του Δημαρχου με ολους τους δημοτικους συμβουλους της πλειοψηφιας, συνταχθηκε στις 15:09 ανακοινωση, με την οποια ο Δημος συνιστα στους δημοτες και τους επισκεπτες να αποφευγουν τις ασκοπες μετακινησεις απο και προς τις Σπετσες.

 

ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ, σε απαντηση του αγαπητου φιλου κου Γεωργιου Θυμαρα, ο οποιος- σαφεστατα, δικαιολογημενα και αναμφισβητητα - ανησυχει κι αυτος για την υγεια των συμπολιτων μας οτι, εαν προκειται για το καλο του νησιου και την προασπιση της υγειας των συμπολιτων μας, να συγκαλεσω ως Προεδρος του Δημοτικου Συμβουλιου - και αφου τηρηθει η εκ του Νομου προβλεπομενη διαδικασια- και ενα και δυο και εκατο δημοτικα συμβουλια, τα οποια ομως να εχουν αντικειμενο και στα οποια θα μπορουν να ληφθουν αποφασεις στα πλαισια του Νομου. Ωστοσο, προσωπικα και με την επαγγελματικη μου ιδιοτητα δηλωνω οτι προαπαιτουμενο για την αποτελεσματικοτητα μιας τετοιας συνεδριασης του Δημοτικου Συμβουλιου ειναι: α) να υφιστανται διαταξεις Νομου, τις οποιες εγω ομολογουμενως δεν γνωριζω και οι οποιες να επιτρεπουν στον οικειο Δημο να λαβει μετρα, οπως π.χ. απαγορευση κυκλοφοριας στο νησι ή απο και προς το νησι και β) η τυχον ληψη αυτων των μετρων καθ' υπερβαση Νομου και εξουσιας να μην στοιχειοθετουν τελεση ποικιλων αδικηματων, με απιτελεσμα την εξαγριωση των πολιτων και την παρεμβαση της κεντρικης εξουσιας.

 

ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩ οτι, μετα το μηνυμα μου αυτο, θα απεχω απο οποιαδηποτε ανταλλαγη μηνυματων επ' αυτου, διοτι ο χρονος ειναι πολυτιμος και πρεπει να διατεθει αποκλειστικα και μονο στην ουσιαστικη αντιμετωπιση της πανδημιας και οχι σε ατερμονους διαλογους. Γι' αυτους εχουμε πολυ χρονο οταν με το καλο βγουμε οσο το δυνατον πιο αλωβητοι απο την πανδημια. Οποτε, και με την προυποθεση οτι ολοι θα ειμαστε υγιεις, μπορειτε να μας κρινετε, επικρινετε ή επαινεσετε, για οσα κανουμε τις δυσκολες αυτες ωρες.

 

Και παλι ευχομαι σε ολους υγεια.

 

 

- Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Σπετσών Ευγενία Φραγγιά, υπεύθυνη για τις Κοινωνικές Δομές και την Υγιεινή στους δημόσιους χώρους, στο πλαίσιο συνεργασίας και συνδρομής, απευθύνθηκε πρός την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, ενώ ανάλογο αίτημα διατυπώθηκε και από τον Δήμαρχο Σπετσών προς τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:

 

 

- Η ανακοίνωση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών:

 

 

Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το Δ.Σ. σας ενημερώνει για τις θέσεις που εξέφρασε και τις ενέργειες που έπραξε στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

 

1. Συνεργαστήκαμε με το ΑΤ Σπετσών για την επιβολή του μέτρου διακοπής σερβιρίσματος στα καφέ και τα εστιατόρια του νησιού. Η εφαρμογή ήταν άμεση και καθολική, οι δε συνάδελφοι μάζεψαν τις καρέκλες των καταστημάτων τους, ώστε να διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου και την καθολική επιβολή του. Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε να συγκεντρώνονται , έξω από τα καταστήματα, στα πεζούλια της Ντάπιας ή του παραλιακού, ομάδες ανθρώπων, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν αποτελεί ευθύνη των συναδέλφων μας, αλλά της πολιτικής προστασίας του Δήμου, της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος.

 

2. Διαμηνύσαμε στην ομοσπονδία και τους φορείς εκπροσώπησης μας, ότι οι επιχειρήσεις, όχι μόνο δεν πρέπει ν αναλάβουν κανένα κόστος για τις άδειες ειδικού σκοπού, αλλά αντιθέτως να επιδοτηθούν, τόσο αυτές, όσο και οι εργαζόμενοι τους.

 

3. Ζητήσαμε από το Δήμο να δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, ώστε να διαχέονται άμεσα και υπεύθυνα οι ανακοινώσεις του και από το Α.Τ. Σπετσών και το Λιμεναρχείο Σπετσών να συντονιστούν, ώστε ν’ αυξηθούν οι περιπολίες, με δεδομένο ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαρρήξεων. Τέλος, προτείναμε προς τις αρχές, ως μέτρο περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων από και προς το νησί, όσοι έρχονται για να διαμείνουν, να καταγράφονται από τους λιμενικούς, να παραμένουν υποχρεωτικά, σε κατ΄ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες και να ελέγχεται δειγματοληπτικά η παρουσία τους.

 

4. Κατόπιν επικοινωνίας με τα βασικά καταστήματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, σας μεταφέρουμε τη διαβεβαίωση τους, ότι οι προμήθειες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, επαρκούν για μήνες. Λαμβάνοντας μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες αναρτήσαμε στο Viber και στο Facebook, τα τηλέφωνα επικοινωνίας για παραγγελίες και παράδοση κατ’ οίκον. Επισημαίνουμε βέβαια και την ανάγκη να προγραμματίζουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, με τρόπο ώστε ν αποφεύγονται οι συχνές επισκέψεις στα καταστήματα τροφίμων, καθώς και οι αγορές υπερβολικών ποσοτήτων εμπορευμάτων που οδηγούν σε τεχνητή έλλειψη.

 

5. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το χρόνο που προβλέπεται να μένουμε σπίτι, ζητήσαμε από το βιβλιοπωλείο που πρόσφατα έκλεισε, να μας παραδώσει τα βιβλία που του έχουν απομείνει, ώστε να δημιουργήσουμε μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη. Ο κος Ιωσηφίδης προς τιμήν του, αντιπρότεινε να μας τα προσφέρει δωρεάν. Τελικώς αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε ένα ποσό προς αποζημίωση του, μέσω προαιρετικών συνδρομών και του ταμείου μας. Για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, θα ενημερωθείτε σύντομα.

 

6. Από την Κυριακή το απόγευμα θα προχωρήσουμε σε διαγραφή της ομάδας στο Viber, καθώς θα λειτουργήσουμε ως «κοινότητα», με τους ίδιους κανόνες. Σε περίπτωση που δείτε ότι σας διαγράψαμε, αλλά δεν έχετε ειδοποιηθεί ότι σας εγγράψαμε στην κοινότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συλλόγου. Η λειτουργία ως «κοινότητα», μας δίνει τη δυνατότητα ν’ αποκλείσουμε αναρτήσεις απευθείας από τα μέλη, ώστε να μην χρειάζεται να προχωράμε σε διαγραφές και ν’ αποφεύγουμε τις προστριβές και τις αντιπαραθέσεις. Ότι θέλετε ν’ αναρτήσετε, θα το στέλνετε στη γραμματεία.

 

Αναμένουμε προτάσεις και επισημάνσεις που τυχόν έχετε, ευχαριστούμε για τις καλές σας κουβέντες που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Με σύνεση, προνοητικότητα, πειθαρχία και ψυχραιμία θα καταφέρουμε ν’ αντιμετωπίσουμε και αυτήν την κρίση. Κουράγιο και δύναμη σε όλους και ειδικά σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται, για να εξυπηρετήσουν το σύνολο.

                                                 

                                                  Το Διοικητικό Συμβούλιο


                            

 

Διαβάστε επίσης

image descriptionΣΠΕΤΣΕΣ

  Kοινωνικές Δομές Αλληλεγγύης και συνεισφοράς στις ευπαθείς ομάδες του νησιού οργάνωσε και λειτουργεί ο Δήμος Σπετσών, με υπεύθυνη αρμοδιότητας  την Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Ευγενία Φ...

image descriptionΣΠΕΤΣΕΣ

Η είδηση της αναβολής ενός «πριγκιπικού» γάμου, που είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη στην Ελλάδα, κυριάρχησε τις τελευταίες ημέρες στα σαλόνια των οίκων γαλαζοαίματων της Ευρώπη...

image descriptionΣΠΕΤΣΕΣ

  Ημέρα μνήμης, τιμής και περηφάνιας για το ιστορικό νησί των Σπετσών, η 3η Απριλίου.    Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, 3 Απριλίου 1821, κήρυξαν, πρώτοι από όλα τα νησιά, τη...

image descriptionΣΠΕΤΣΕΣ

  Επείγουσα Ανακοίνωση εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Σπετσών και ο Λιμενάρχης Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Ρουμάνης σχετικά με την επιβολή μέτρων προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε ...

image descriptionΣΠΕΤΣΕΣ

  Σάββατο μεσημέρι στη Ντάπια απόλυτος σεβασμός στη δημόσια υγεία  και άμεση ανταπόκριση στην εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.   Η εικόνα «ξενίζει» για τα ...