ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πόρος: Στο ξενοδοχείο Αίγλη με απευθείας ανάθεση και η παραλία δυτικά της προβλήτας της Αίγλης

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου ενέκρινε κατά πλειοψηφία αίτηση του ξενοδοχείου Νέα Αίγλη για την παραχώρηση για το έτος 2024 χώρου παραλίας 252.65 τ.μ. δυτικά του προβλήτα που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο, έναντι ετησίου ανταλλάγματος 16,€ ανά τ.μ. δηλαδή ποσού 4.042€. Η αίτηση υποβλήθηκε από τον κ. Κυριάκο Μάνεση συνιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, δημοτικό σύμβολο της πλειοψηφίας και Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο εν λόγω χώρος, στον οποίο το ξενοδοχείο θα τοποθετήσει ξαπλώστρες και ομπρέλες, βρίσκεται στην παραλία δεξιά από την προβλήτα του Ασκελίου, δίπλα στην παραλία του ξενοδοχείου Golden View και πρόκειται για ένα χώρο που παραχωρείται για πρώτη φορά προς εκμετάλλευση, καθώς όλες οι προηγούμενες διοικήσεις του Δ.Λ.Τ. θεωρούσαν παραδοσιακά ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερος για το κοινό.

Μάλιστα, πίσω από τον εν λόγω χώρο, το ξενοδοχείο έχει τοποθετήσει από πέρυσι ομπρέλες και ξαπλώστρες σε αναβαθμούς που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα επί της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας, γεγονός για το οποίο εκκρεμεί δικογραφία.

Οξύμωρο είναι επίσης ότι η νέα αυτή παραχώρηση γίνεται την ίδια χρονιά που, επίσης για πρώτη φορά, ο συνιδιοκτήτης του ξενοδοχείου κ. Γιώργος Μάνεσης ανέλαβε μέσω διαγωνισμού την εκμετάλλευση 1.258τ.μ. της κεντρικής πλαζ Ασκελίου ανατολικά της προβλήτας, με συνέπεια οι παραχωρήσεις στην οικογένεια Μάνεσση να ξεπερνούν πλέον τα 1.500τ.μ, δηλαδή έκταση τριπλάσια από εκείνη που παραχωρείτο στο ξενοδοχείο με απευθείας ανάθεση έως το 2022 (πριν την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών).   

Μια άλλη αρνητική πτυχή της υπόθεσης είναι η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τα θέματα αυτά, με συνέπεια οι δημότες να μην γνωρίζουν την εξέλιξή τους και να υπάρχει έδαφος για διάδοση κάθε είδους φήμης.

 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα μπορούμε να αντλήσουμε από τη Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  

 

Η θέση της μειοψηφίας:

«Η εταιρεία ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΕ αιτείται να της παραχωρηθεί ένας χώρος, ο οποίος διαχρονικά αποτελεί ίσως τον πιο πολυσύχναστο ελεύθερο χώρο πλαζ όλης της ΧΖΛ, και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από ντόπιους και από πελάτες ενοικιαζόμενων δωματίων της περιοχής. Επιπλέον για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τους διαχειριστές της γνωρίζουμε ότι υπάρχει δικογραφία της Κτηματικής Υπηρεσίας και έχει επιβληθεί πρόστιμο. Αυτό έχει συμβεί καθώς έχει καταστρατηγήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της ζώνης παραλίας, επί της οποίας ως γνωστόν το 2023 κατασκεύασε αναβαθμούς με παράνομες επιχώσεις ακριβώς πάνω από το σημείο που αιτείται να του παραχωρήσουμε σήμερα. Δηλαδή αν του δώσουμε την παραχώρηση διευκολύνουμε την παράνομη χρήση που κάνει φέτος για δεύτερο χρόνο. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι εντός ΧΖΛ Πόρου αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση παραμένει στην κατοχή της επιχείρησης, όντας όμως υποχρεωτικά κοινόχρηστη. Τέλος ο πλειοδότης (Μάνεσης Γεώργιος) της δημοπρασίας Κεντρικής Πλαζ Ασκελίου για την πενταετία 2024-2028, είναι μέτοχος, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της αιτούσας επιχείρησης, συνεπώς οι πελάτες της μπορούν εύκολα να εξυπηρετηθούν στα 1258 τ.μ. της κεντρικής πλαζ που θα εκμεταλλεύεται. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω κρίνουμε ότι η υπό εξέταση αίτηση πρέπει να απορριφθεί και συνεπώς ψηφίζουμε ΟΧΙ».

 

Η απάντηση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. κ. Κώστα Μουτζουβή:

 

«Ο προς παραχώρηση χώρος, ως αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, τυγχάνει για πρώτη φορά αίτησης για παραχώρηση απλής χρήσης για την τοποθέτησή ομπρελών και ξαπλωστρών και περικλείει συνολικά 252,65 τ.μ. Ως γνωστόν, εκτείνεται από την ΒΔ πλευρά του προβλήτα του Ασκελίου (έμπροσθεν ξενοδοχείου Νέα Αίγλη) για περίπου 35 μ. και ακολούθως συνεχίζει τμήμα ελεύθερης παραλίας μήκους 30 μ. και εμβαδού 150 τ.μ. περίπου, έως του σημείου της παραχωρούμενης από την Κτηματική Υπηρεσία παραλίας σε παρακείμενη ξενοδοχειακή μονάδα. Συνολικά, η προς παραχώρηση έκταση στην εταιρεία Ξεν/και Επιχ/σεις Κυριάκος Μάνεσης Α.Ε αφορά το 60% περίπου της προαναφερόμενης παραλίας, και κατά συνέπεια παραμένει ελεύθερο σημαντικό τμήμα αυτής. Σημειώνεται ότι από το ΝΑ τμήμα της προβλήτας έμπροσθεν του Ξενοδοχείου Αίγλη, διαμορφώνεται η κεντρική πλαζ του Ασκελίου, της οποίας το αρχικώς ελεύθερο τμήμα είναι έκτασης 514 τ.μ. περίπου και το ακόλουθο, παραχωρούμενο με πλειοδοτικό διαγωνισμό από το 2023, τμήμα καλύπτει έκταση 1.258 τ.μ., ενώ επί σειρά ετών παραχωρείτο μόνο χώρος έκτασης 500 τ.μ. Το επόμενο τμήμα της κεντρικής πλαζ Ασκελίου, μήκους 50 μ. και συνολικής έκτασης 370 τ.μ. περίπου, παραχωρείται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προς εκμετάλλευση για απλή χρήση τοποθέτησης ξαπλωστρών και ομπρελών επί πολλά έτη. Το υπολειπόμενο δε τμήμα της διαμορφούμενης παραλίας, μήκους 110 μέτρων και έκτασης 550 τ.μ. περίπου, παραμένει ελεύθερο. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, η συνολική έκταση παραλίων εντός ΧΖΛ στον όρμο του Ασκελίου προς ελεύθερη χρήση, ανέρχεται στα 1.250 τ.μ. περίπου, το οποίο αντιστοιχεί κατ΄ εκτίμηση σε ποσοστό 45% εκ του συνολικού διαθεσίμου παραλιακού χώρου για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και την αναψυχή του κοινού (δημοτών, παραθεριστών και πελάτων των ενοικιαζόμενων δωματίων της περιοχής του Ασκελίου). Σχετικά με τους αναβαθμούς με παράνομες επιχώσεις άνωθεν του αιτουμένου χώρου, ως αναφέρονται στην υπ. αριθ. πρωτ.: 563/07-06-2024 εισήγηση της μειοψηφίας και την σχηματισθείσα από το Α.Τ Πόρου δικογραφία, διαφαίνεται ότι δεν συνιστά αντένδειξη ή κώλυμα επί της παραχώρησης απλής χρήσης και μίσθωσης επ' ονόματι του Δημοσίου, έναντι ανταλλάγματος και προς τούτο η σχετική αίτηση παραχώρησης και η εισήγηση του Προέδρου, τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Πόρου. Ομοίως, δεν θεωρείται ότι συνιστά κώλυμα η ικανοποίηση του αιτήματος της παραχώρησης απλής χρήσης του χώρου στην εταιρεία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κυριακός Μάνεσης Α.Ε», το οποίο υποβλήθηκε την 19-02-2024 και εξετάζεται την τρέχουσα περίοδο κατά την οποία πλειοδότης του από 30-05-2024 επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της παρακείμενης κεντρικής πλαζ του Ασκελίου, έχει αναδειχθεί η ατομική επιχείρηση «Μάνεσης Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο «Saronic Lux Villas Collection». Και οι δυο παραχωρήσεις αφορούν την εκμετάλλευση και εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών και απευθύνονται στην εξυπηρέτηση και την αναψυχή του κοινού (δημοτών, παραθεριστών και πελάτων των ενοικιαζόμενων δωματίων της περιοχής του Ασκελίου, στους οποίους, εν τοις πράγμασι, περιλαμβάνονται και πελάτες της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Νέα Αίγλη), χωρίς υφιστάμενους ή τεκμαιρόμενους περιορισμούς».

Διαβάστε επίσης

Ευρωεκλογές: Χαμηλή συμμετοχή στα νησιά του Σαρωνικού - Δείτε ποιος δήμος είχε συμμετοχή 31,44%Αίγινα

Με χαμηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ευρωεκλογών στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Μεγαλύτερη συμμετοχή είχαμε στο Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων με 40,14% και χαμηλότερη στο Δή...