ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστολή Δημάρχου Πόρου προς τους υποψήφιους Περιφερειάρχες Αττικής αναφορικά με τα ζητήματα Περιφέρειας - Νησιωτικών Δήμων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στους 8 Υποψήφιους Περιφερειάρχες Αττικής (κοινοποιούμενη και στους Δημάρχους των νησιών), αναφορικά με θέματα που άπτονται των σχέσεων της Περιφέρειας με τους νησιωτικούς Δήμους:
 
 
«Αξιότιμοι κυρία/κύριοι,
Μετά την ανακοίνωση όλων των υποψηφιοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Νήσων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ορισμένα ζητήματα που αφορούν στη σχέση της Περιφέρειας με τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων και να παρακαλέσω για την αξιολόγησή τους, ώστε όσα κριθούν ως εύλογα από την πλευρά σας να ενταχθούν στο προεκλογικό σας Πρόγραμμά και να αντιμετωπιστούν κατά την ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.
1. Χρηματοδοτήσεις έργων και πολιτιστικών δράσεων:
Μέχρι σήμερα υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και πιθανώς έλλειψη αξιοκρατίας στην κατανομή των χρηματοδοτήσεων για έργα μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας. Ειδικότερα, δεν είναι γνωστά τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και δεν έχει υποδειχθεί ποτέ σαφής διαδικασία υποβολής και αξιολόγησής τους. Ο Δήμος μας απευθύνει στην περιφερειακή αρχή ένα σχετικό έγγραφο κάθε Φθινόπωρο, το οποίο ωστόσο δεν απαντάται, ενώ δεν γνωρίζουμε σε ποια βάση γίνονται αντίστοιχες συνεννοήσεις με τους άλλους Δήμους. Για τα 5 έργα και μελέτες του Δήμου Πόρου που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση την περίοδο 2019-2023 (συνολικός π/υ 1,65εκ.€) στον Π/Υ της Περιφέρειας, δεν υπογράφτηκαν Προγραμματικές Συμβάσεις έως και το 2022, ενώ πρόσφατα υπογράψαμε τις 2 από τις 5 (π/υ 0,56εκ.€) και μάλιστα όχι εκείνες που είχαμε ορίσει ως προτεραιότητες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καθοριστεί σαφές πλαίσιο: α) για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων και πολιτιστικών δράσεων από τους Δήμους, β) για τη διαφανή και αξιοκρατική αξιολόγησή τους και γ) για την ισότιμη εξέλιξη των ενταγμένων έργων.
2. Λειτουργία Τμήματος Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων:
Δεν υπάρχει πλαίσιο για τη δίκαιη, διαφανή και δίκαιη κατανομή του έργου (εργατοωρών) του Τμήματος μεταξύ των 8 Δήμων της Π.Ε. Νήσων. Επίσης, το Τμήμα είναι σοβαρά υποστελεχωμένο, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα του έργου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2014 που η Τ.Υ. του Δήμου μας βάσιζε τη λειτουργία της εξ ολοκλήρου στο ΤΥΝΔ, το σύνολο των εργολαβιών που συμβασιοποιήθηκαν κατέληξαν στα δικαστήρια, με τους εργολάβους να κερδίζουν αποζημιώσεις λόγω σφαλμάτων που υπήρχαν στις διακηρύξεις των έργων. Ομοίως, όλες οι Μελέτες που μας παρέδωσε το ΤΥΝΔ την περίοδο 2014-2019 είχαν σφάλματα και προκάλεσαν κακοτεχνίες και δικαστικές εμπλοκές. Περαιτέρω, «διοικητικές» ενέργειες του ΤΥΝΔ αναφορικά με έργα του Δήμου μας στράφηκαν εναντίον του Δήμου και ευνόησαν εργολάβους. Αποκορύφωμα ήταν όταν έργο του Βιολογικού εγκαταλείφθηκε το 2019 από τον εργολάβο του και το ΤΥΝΔ του χορήγησε βεβαίωση ότι η Μελέτη του έργου (που το ίδιο είχε θεωρήσει και ο εργολάβος είχε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα) είχε δήθεν σφάλματα, με συνέπεια ο εργολάβος να στραφεί κατά του Δήμου ζητώντας αποζημίωση. Επίσης, αποτελεί κανόνα ότι το ΤΥΝΔ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποδεχόμενο γελοίες δικαιολογίες (π.χ. έβρεχε τον χειμώνα) εισηγείται πάντα θετικά επί αιτημάτων παράτασης των έργων και ποτέ δεν εισηγείται την ενεργοποίηση οριακής προθεσμίας (με ποινική ρήτρα) ή έκπτωσης, με συνέπεια για όλα τα έργα να εγκρίνονται διαδοχικές παρατάσεις ή ακόμα και συμπληρωματικές συμβάσεις. Το παραπάνω αποτελεί κανόνα για τα έργα που εκτελούνται σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων. Για τους παραπάνω λόγους την περίοδο 2019-2023 ο Δήμος μας διέκοψε κάθε συνεργασία με το ΤΥΝΔ και στράφηκε αποκλειστικά σε ιδιωτικές υπηρεσίες (μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων) προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία της Τ.Υ. του, δαπανώντας βέβαια τεράστια ποσά προς τον σκοπό αυτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α) Αύξηση της στελέχωσής του ΤΥΝΔ, β) Καθορισμός πλαισίου για τον δίκαιο και διαφανή καταμερισμό της υποστήριξης που παρέχει το ΤΥΝΔ, το οποίο θα εξασφαλίζει την αναλογική κατανομή του έργου του μεταξύ των Δήμων βάσει γεωγραφικής έκτασης & πληθυσμού, γ) Συγκεντρωτικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας της εξέλιξης όλων των έργων στην Π.Ε. Νήσων και σύνταξη σχετικής ετήσιας έκθεσης.
3. Διαχείριση Απορριμμάτων:
α) ΠΕΣΔΑ: Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Δήμοι Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Ύδρας είναι υποχρεωμένοι από το 2010 να μεταφέρουν καθημερινά τα απορρίμματά τους στην Αττική σε απόσταση περίπου 190+190χλμ (όπως και τα Κύθηρα έως πρόσφατα). Ο νέος ΠΕΣΔΑ διαιωνίζει το πρόβλημα, καθώς προβλέπει εναπόθεση στο Σχιστό (εξαίρεση η Ύδρα, για την οποία ορθά προβλέπεται δημιουργία ΧΥΤΥ στο νησί όπως συνέβη στα Κύθηρα). Ο ΕΔΣΝΑ οφείλει να δημιουργήσει ΧΥΤΥ (ή ΧΥΤΑ) στην ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου, ο οποίος ιδεατά θα έπρεπε να εξυπηρετεί και τους όμορους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για τα διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τα ΑΕΚΚ και τα πράσινα απόβλητα, για τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν χώροι «παράδοσης» στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Η υποχρέωση μεταφοράς στην Αττική προκαλεί στους Δήμους μας οικονομική σπατάλη για τη μεταφορά των σύμμεικτων και της ανακύκλωσης (καύσιμα, εργατοώρες, διόδια, πορθμείο, φθορές οχημάτων) και σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (καυσαέρια από τα οχήματα που διενεργούν τις μεταφορές), ενώ ορισμένοι από τους Δήμους εξακολουθούν να λειτουργούν χωματερές λόγω πλήρους αδυναμίας ανταπόκρισης στην υποχρέωση. Επίσης, είναι γνωστό ότι κανένας νησιωτικός Δήμος δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να διενεργήσει μεταφορά ΑΕΚΚ και πράσινων αποβλήτων στην Αττική (ο Πόρος είναι μάλλον ο μοναδικός που καταφέρνει να μεταφέρει κάποιες λίγες ποσότητες ΑΕΚΚ).
β) Ετήσια εισφορά Δήμων στον ΕΔΣΝΑ: Απολύτως άδικα και αντισυνταγματικά, τα κόστη μεταφοράς απορριμμάτων όσων νησιωτικών Δήμων καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση μεταφοράς στην Φυλή (και μελλοντικά στο Σχιστό σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ) καλύπτονται από τους ίδιους και όχι από τον ΕΔΣΝΑ, με συνέπεια οι ανταποδοτικές δαπάνες τους να είναι ελλειμματικές και να μην μπορούν να εκτελέσουν άλλες δράσεις καθαριότητας. Η διοίκηση Πατούλη είχε υποσχεθεί από το 2021 ότι δήθεν θα αποδεχόταν το αίτημά μας για ανάληψη του σχετικού κόστους από τον ΕΔΣΝΑ (το έχουμε θέσει επίσημα μαζί με οικονομοτεχνική μελέτη τεκμηρίωσης) και, καθώς δεν το έκανε, ο Δήμος μας και η Αίγινα προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του Κανονισμού τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ του 2022.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α) Τροποποίηση των προβλέψεων του νέου ΠΕΣΔΑ αναφορικά με τον χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων των Δήμων Πόρου, Σπετσών και Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός σχετικού χώρου σε περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου (στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων), β) Έως τη λειτουργία τέτοιου χώρου, απαλλαγή των ανωτέρω Δήμων από την ετήσια εισφορά ως αντιστάθμισμα στα ισοδύναμα κόστη με τα οποία επιβαρύνονται λόγω της υποχρέωσης μεταφοράς στην Αττική, γ) Έκπτωση 50% και 25% -αντίστοιχα- στους Δήμους Αγκιστρίου και Αίγινας για τον ίδιο λόγο.
Η δέσμευση από τους υποψηφίους Περιφερειάρχες επί των ανωτέρω αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την από μέρους μας δημόσια αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής.
4. Ιχθυοκαλλιέργειες:
Το ΠΕ.ΣΥ. έχει καθαρή θέση τις τελευταίες δύο αυτοδιοικητικές περιόδους κατά τής έγκρισης αδειών ιχθυοτροφείων και κατά της ίδρυσης βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στις ακτές της Αττικής. Όμως, η γνώμη του δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση και έτσι οι άδειες εγκρίνονται και το ίδιο συμβαίνει ήδη με τις πρώτες ΠΟΑΥ. Από εκεί και πέρα, η Περιφέρεια δεν κάνει τίποτα και από τη μεριά μας ζητάμε - τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Πόρο - να συμμετέχει ενεργά στην άσκηση πολιτικής πίεσης και σε ένδικα μέσα όταν εκδίδονται άδειες (εκτός από τον Πόρο, ΠΟΑΥ πρόκειται να ιδρυθεί στην Σαλαμίνα και τις νησίδες της Αίγινας και έχει ιδρυθεί στα Μέγαρα, ενώ και στο Αγκίστρι ιδρύεται μια τεράστια μονάδα). Επίσης, η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των ιχθυοτροφείων, ωστόσο δεν διενεργεί επαρκείς ελέγχους και δεν βεβαιώνει δεκάδες σοβαρές συντελούμενες παραβάσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α) Καμία ίδρυση ΠΟΑΥ στην Αττική (ή τουλάχιστον στον Πόρο), β) Συμμετοχή σε κάθε δράση αποτροπής μιας τέτοιας εξέλιξης, γ) Κανένα ιχθυοτροφείο στα κατοικημένα νησιά της Αττικής (ή τουλάχιστον στον Πόρο), δ) Συστηματική άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου της Περιφέρειας στις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.
Η δέσμευση από τους υποψηφίους Περιφερειάρχες επί των ανωτέρω αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την από μέρους μας δημόσια αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής.
5. Αρμοδιότητα ελέγχου συγκοινωνιών:
Οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής και των Σποράδων είναι οι μοναδικοί νησιωτικοί Δήμοι στη χώρα που σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν ασκούν τις αρμοδιότητες καθορισμού και ελέγχου υπεραστικών γραμμών λεωφορείων γραμμών, αλλά τις ασκεί η Περιφέρεια. (ά. 204Δ’ παρ. 1-8 του Ν. 3852/2010).
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α) Διατύπωση αιτήματος στο ΥΠΕΣ προκειμένου οι αρμοδιότητες συγκοινωνιών να περάσουν στους Δήμους της Π.Ε. Νήσων, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους νησιωτικούς Δήμους της χώρας, και β) Έως την θέσπιση τέτοιας διάταξης, άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια μόνο σύμφωνα με τις επιθυμίες των οικείων Δήμων.
6. Χωροταξικός σχεδιασμός:
Η Περιφέρεια Αττικής δεν ασκεί καθόλου αρμοδιότητες χωροταξίας, καθώς αυτές ανήκουν στο ΥΠΕΝ (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας) και παλαιότερα στον ΟΡΣΑ. Η Περιφερειακή Αρχή Σγουρού είχε ζητήσει την κατάργηση του ΟΡΣΑ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Περιφέρεια. Η θέση αυτή έχει εγκαταλειφθεί και θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί ξανά τουλάχιστον για τα νησιά, μαζί με την άσκηση της αναγκαίας πολιτικής πίεσης, γιατί έως σήμερα τα νησιά αντιμετωπίζονται χωροταξικά ως προάστια της πόλης της Αθήνας και αποφασίζουν για αυτά μη-αιρετές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Διατύπωση αιτήματος στο ΥΠΕΣ και το ΥΠΕΝ για εξαίρεση των νησιών νοτίως της Αίγινας (δηλαδή όλα πλην Σαλαμίνας) από την αρμοδιότητα του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας του ΥΠΕΝ και ανάληψη των χωροταξικών αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής.
7. Υπαγωγή νησιωτικών Δήμων στην Π.Ε. Νήσων:
Κατά την άποψή μου η Σαλαμίνα έπρεπε να υπάγεται στην Π.Ε. Πειραιώς, καθώς αυτό θα ευνοούσε τόσο την ίδια, όσο και τα υπόλοιπα νησιά. Πρώτον, επειδή η Σαλαμίνα έχει περισσότερα κοινά με τους Δήμους της Π.Ε. Πειραιά και περισσότερες διαφορές με τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων και δεύτερον γιατί θα ήταν σκόπιμο να ταυτίζονται οι επικράτειες των Π.Ε. με εκείνες των εκλογικών Περιφερειών. Όσο δεν γίνεται αυτό, η πληθυσμιακή «επικράτηση» της αστικού χαρακτήρα Σαλαμίνας, αντανακλάται τόσο στο έργο των Υπηρεσιών και ειδικά του ΤΥΝΔ, όσο και στην εκλογή του μοναδικού περιφερειακού συμβούλου των νησιών και άρα του Αντιπεριφερειάρχη.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
α) Διατύπωση αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για μεταφορά της Σαλαμίνας στην Π.Ε. Πειραιά, β) μελλοντική μεταφορά της έδρας της Π.Ε. Νήσων στον Πόρο, την Αίγινα ή τον Γαλατά (όπου εξευρεθεί κατάλληλος χώρος).
8. Λειτουργίες Υπηρεσιών:
Υγειονομικές Υπηρεσίες, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Μεταφορών κτλ. Χρειάζονται εξυγίανση την οποία δεν έχει τολμήσει καμία Περιφερειακή Αρχή.
9. Τουριστική Προβολή:
Λειτουργεί εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο μας και πρέπει να συνεχιστεί.
Εύχομαι καλό προεκλογικό αγώνα σε όλους και καλή συνεργασία την ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδο από όποια θέση τοποθετήσει τον καθένα μας το εκλογικό σώμα.
Με εκτίμηση, Ιωάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου»

Διαβάστε επίσης

Πόρος: "Ο βυθός και οι κάτοικοί του" - Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η έκθεση της Ήβης Γαβριηλίδη στην Καθετή ΠΟΡΟΣ

Μια εντυπωσιακή έκθεση ζωγραφικής μας φέρνει σε επαφή με τον βυθό και τα υπέροχα πλάσματά του μέσα από τη δημιουργική ματιά μιας καταξιωμένης ζωγράφου. Μέδουσες, χταπόδια, θαλάσσιε...

Δημοσκόπηση στο νησί του Πόρου έδειξε ότι το 87% των κατοίκων  αντιτίθεται στην επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειώνΠΟΡΟΣ

«Οι πολλαπλές τραγωδίες που πλήττουν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μάς προκαλούν μεγάλη θλίψη. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε ότι επίκειται μια άλλη περιβαλλοντική τραγωδία, την οπο...

Πόρος: Εκδήλωση για ονοματοδοσία κτηρίου στη μνήμη του ιατρού και καθηγητή Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ ΠΟΡΟΣ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 παρουσία 200 περίπου θεατών η εκδήλωση ονοματοδοσίας του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Πόρου σε κτήριο «Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ». ...

Εγκαίνια εκλογικών κέντρων Δημητριάδη, Σούχλα και Μούγιου, σε Πόρο, Γαλατά και Μέθανα ΠΟΡΟΣ

Κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος σε Πόρο, Τροιζηνία και Μέθανα. Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται τα εγκαίνια των εκλογικών κέντρων δημοτικών παρατάξεων στο νησί του Πόρου, τ...

Πόρος: Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ανάθεση του έργου του Βιολογικού! ΠΟΡΟΣ

Έφτασε η ώρα για να ξεκινήσει - από την αρχή - ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει το νησί του Πόρου, περισσότερο από τρεις δεκαετίες και σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορί...