ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δημήτρης Κατσικάρης: Το έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού της Αίγινας δεν έχει τελειώσει - «Ο Βασιλιάς είναι γυμνός»!

Αποδείχθηκε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ότι το έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Αίγινας ΔΕΝ έχει τελειώσει! Έμειναν οι πανηγυρισμοί και οι επικοινωνιακές τελετές!

 Ο Περιφερειακός σύμβουλος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αιφνιδιαστικά και εκτός ημερησίας διατάξεως, ήρθε στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής -της οποίας είμαι μέλος- επείγουσα εισήγηση με θέμα «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"»!

 

Με βάση την εισήγηση αυτή, αποφασίστηκε η έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης αυτής, αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», μέχρι 23 Ιουνίου 2022 !!!

 

Τις προηγούμενες μέρες όλοι οι Αιγινήτες υπήρξαν μάρτυρες της διθυραμβικής τελετής «διοικητικής παράδοσης -παραλαβής» του έργου, στο Δημαρχείο Αίγινας,  παρόντος του ίδιου του Περιφερειάρχη που ανακοίνωσε ότι το μεγάλο και εμβληματικό αυτό έργο ΤΕΛΕΙΩΣΕ!

 

Σήμερα -ένα μήνα μετά το τέλος της προθεσμίας που είχε λάβει ο εργολάβος και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021- …από σπόντα, μάθαμε και επίσημα ότι το έργο ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ και συνεχίζεται ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ από την Οικονομική Επιτροπή, αφού στο σχετικό αίτημα του εργολάβου για παράταση μέχρι τις μέχρι τις 23 Ιουνίου, δεν υπήρξε συζήτηση και νόμιμη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή!

 

Επιπλέον μάθαμε ότι ο εργολάβος επέλεξε να υποβάλλει το σχετικό αίτημα για νέα παράταση μέχρι τις 23 Ιουνίου… στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί σχετική απόφαση -άρα το έργο είναι «στον αέρα», όταν κατηγορηματικά μας έλεγαν ότι τελείωσε!

 

Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι από την πλευρά της διοίκησης Πατούλη, επελέγη -άγνωστο για ποιο λόγο- μια τακτική συσκότισης και απόκρυψης των πραγματικών γεγονότων, τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, όσο και από τον Αιγινήτικο λαό.

 

Την ίδια ώρα, είδαμε… πρόωρους πανηγυρισμούς με την ανακοίνωση ότι τελείωσε το έργο, όταν σήμερα πήρε παράταση ο σύμβουλος μέχρι τις 23 Ιουνίου και ο εργολάβος του έργου συνεχίζει -αφού προφανώς δεν έχει τελειώσει- χωρίς νόμιμη παράταση, προσδοκώντας αυτό να συμβεί με απόφαση του υπουργού, τουλάχιστον μέχρι τις 23 Ιουνίου!  

 

 • Ποιος κοροϊδεύει ποιον εδώ;
 • Γιατί ακολουθούνται αυτές οι διάτρητες διαδικασίες;
 • Γιατί επιλέγονται οι πανηγυρισμοί και τα ψέματα όταν το έργο δεν έχει τελειώσει, αλλά συνεχίζεται χωρίς νόμιμη παράταση;
 • Ποιες περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις υπάρχουν πίσω από αυτή τη θλιβερή διαδικασία;
 • Τα γνωρίζει όλα αυτά ο Δήμος της Αίγινας ή όχι; Και τι έχει να πει στους πολίτες της Αίγινας οι οποίοι… επισήμως παραπληροφορήθηκαν ότι το έργο τελείωσε, ενώ ΔΕΝ έχει τελειώσει όπως προκύπτει από τα πραγματικά γεγονότα;

 

Καταγγέλλω δημόσια αυτή τη διάτρητη διαδικασία που ακολουθείται και καλώ τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να ακολουθήσει την οδό της νομιμότητας και της διαφάνειας, χωρίς να αποκρύπτει την πραγματικότητα από τους πολίτες και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

 

Καλώ τον Δήμαρχο Αίγινας να πάρει επίσημα θέση και με βάση τα αδιάσειστα αυτά στοιχεία και γεγονότα να ενημερώσει τους πολίτες της Αίγινας.

 

Τέλος, ως άνθρωπος που -ανταποκρινόμενος στο χρέος και την ευθύνη μου- εργάστηκα σκληρά για το έργο αυτό με τον Γιάννη Σγουρό, τον Σάκη Σακκιώτη, αλλά και τον προηγούμενο Δήμαρχο Παναγιώτη Κουκούλη, δεν συμμετέχω σε επικοινωνιακές παραστάσεις και δεν επιζητώ κανένα μπράβο επειδή επιτέλεσα το καθήκον μου, αφού σταθερή είναι η θέση μου ότι ο Αγωγός… ανήκει στους Αιγινήτες και σε όλους τους πολίτες που αγαπούν την Πρώτη Πρωτεύουσα της χώρας και σε αυτό δεν χωρούν καπηλείες».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ:

 

 

 

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"»

Έχοντας υπόψη:

   

 

 

 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
 2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
 3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 
 5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 7. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 8. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
 9. Το γεγονός ότι η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (ΚΑΕ 9762.08.014)
 • Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
 • Την υπ’ αριθ. 227/29-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στην ένωση νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»
 1. Την από 23/05/2019 σύμβαση ποσού 816,55 € με το Φ.Π.Α.
 • Την με αρ. 985/11-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 30-09-2021.
 • Την με αρ. 1969/07-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» μέχρι την 31-12-2021.
 • Την με αρ. 2085/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 31-12-2021.
 • Την με αρ. 2085/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» μέχρι την 31-12-2021.
 • Την από 30-11-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» για παράταση μέχρι την 23-06-2022.
 • Την από 20-12-2021 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της ένωση νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του θέματος μέχρι την 23-06-2022.

 

 

Ε Π Ε Ι Δ Η

 

 1. Σύμφωνα με την παρ. 3.7 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων ««Η συνολική προθεσμία για τηv περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τηv υπογραφή του συμφωνητικού. Καταρχήν η προθεσμία τωv δεκαοκτώ (18) μηvώv είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεv περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεv ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονιά διαστήματα που μεσολαβούνv από τηv ολοκλήρωση σταδίου εργασιώνv μέχρι τηv λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για επόμενοvο στάδιο. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά τηv υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης τωv προθεσμιώνv της σύμβασης. Ο συvολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τοv χρόνο για τηv κατασκευή του έργου μέχρι τηv έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. …. Η αρμόδια Υπηρεσία, θα δίδει εντολές συνέχισης τωv εργασιώνv στοv Τεχνικό Σύμβουλο, για τα επόμενα στάδια υποστήριξης, ή θα διακόπτει τις εργασίες του έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου. ….. Τελευταία εντολή θα δοθεί για τηv υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης τωv έργωv μέχρι τηv βεβαίωση περάτωσης εργασιώνv (εvδεικτικά 384 ανθρωποημέρες) Τα καθήκοντα του ΤΣ ολοκληρώνονται μετά τηv επιτυχή ολοκλήρωση  τωv Δοκιμώνv Ολοκλήρωσης και τηv έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιώνv. Τυχόνv καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή  εργασιώνv μετά τηv ανάθεση του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο».
 2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 184 του Ν4412/2016 «Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης».
 3. Δεν μεταβάλλεται ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου.
 4. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
 5. Με την από 30-11-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» αιτείται παράταση μέχρι την 23-06-2022 .
 6. Η αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης του θέματος, που λήγει στις 31/12/2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 21/12/2022 (άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
 7. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και εκ ως τούτου, δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
 8. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

 

Την έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» , αναδόχου ένωσης νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - MARNET Α.Τ.Ε- ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»,, μέχρι 23-06-2022, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(σε φωτ/φο)

1. Η αίτηση του αναδόχου.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α/α

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Ε.Δ

1)     Γρ. Δ/ντή, 2)Τ.ΥΔΡ.ΛΙΜ.ΕΡΓΩΝ

3)     Φ.Ε. (Πεταλά)

4)     Χ. Γεωργαλής, 5) Π.Προυσαεύς

 

Διαβάστε επίσης

Αίγινα: Διαδικτυακή συνέλευση Δικτύου πόλεων για τον Ιωάννη Καποδίστρια.Αίγινα

Στα πλαίσια  των εορτασμών για την άφιξη και ορκωμοσία  του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά Γενική Συνέλευση του Δικτύου την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου με...

Αίγινα: Ανοιχτή συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Αίγινας.Αίγινα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίγινα 30-1-2022   ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ Την Κυριακή 30/01/2022 και ώρα 11.30 π.μ. στο...

Αίγινα: Μνημόσυνο τιμής και ευγνωμοσύνης για τους παλαιούς εκπαιδευτικούς της Κυψέλης.Αίγινα

Ημέρα μνήμης και τιμής  για τους Τρεις Προστάτες Αγίους  της Παιδείας μας, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο το Θεολόγο και Ιωάννη το Χρυσόστομο αποτελεί η 30 η Ιανουαρίου κάθε έτους. Εορ...

Αίγινα: Με δύο ταινίες συνεχίζει τις προβολές του ο κινηματογράφος "ΤΙΤΙΝΑ"Αίγινα

Με  δύο ταινίες συνεχίζει  τις προβολές  του καθημερινά και με δύο παραστάσεις ο κινηματογράφος  «ΤΙΤΙΝΑ» από σήμερα Πέμπτη 27 /1  έως την επόμενη Τετάρτη. Συγκεκριμένα  προβάλλετα...