Εως τις 29 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί από τη Διευ?θυνση Προστασι?ας και Αναστη?λωσης Νεωτε?ρων και Συγχρο?νων Μνημει?ων του Υπουργει?ου Πολιτισμου? και Αθλητισμου?.

Πρόκειται για τις μελέτες ωρίμανσης διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, χώρων στάθμευσης, περίφραξης, συστήματος ελέγχου και φύλαξης και σήμανσης στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, ενώ στο ίδιο «πακέτο» περιλαμβάνεται και το σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή.

Οι εν λόγω μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 750 χιλ. ευρώ, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της πράξης που αφορά συνολικά τις μελέτες ωρίμανσης για τις υποδομές λειτουργικότητας στο κτήμα, ενώ με βάση τη σχετική διακήρυξη «ο ανάδοχος θα έχει συνολικη? προθεσμι?α για την περαι?ωση του αντικειμε?νου της συ?μβασης ε?ξι μηνών απο? την υπογραφη? του συμφωνητικου?».

Ποια έργα είναι σε εξέλιξη

Σημειωτέον ότι ήδη «τρέχει» σειρά μελετών για επιμέρους έργα στο κτήμα π.χ. για την αποκατάσταση του κτιρίου του νέου Βουστασίου, ενώ στις αρχές Αυγούστου μπήκαν οι υπογραφές για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του θερινού ανακτόρου στα πρώην βασιλικά κτήματα από το υπουργείο Πολιτισμού
(με αναθέτουσα αρχή ειδικότερα τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων) και την κοινοπραξία εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ- ΕΤΒΟ -Νηρίκος Τεχνική.

Η τελευταία ήταν και η μόνη κοινοπραξία που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό, με προσφορά 11,5 εκατ. ευρώ για το έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει διάρκεια των εργασιών στα 2,5 χρόνια.
 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την οικοδομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κτιρίου τόσο στην όψη του ανακτόρου όσο και στο εσωτερικό του, ενώ στους χώρους του θα εκτίθενται η επίπλωση και τα αντικείμενα της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον, στους χώρους του υπογείου, θα υπάρχουν αίθουσες για εκπαιδευτικά προγράμματα ή μικρές θεματικές περιοδικές εκθέσεις και στον κινηματογράφο, που προτείνεται να διατηρηθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται προβολές.