Στις 2 Ιουλίου είναι η «dday» για 1,3 εκατ. φορολογούμενους, μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς η ΑΑΔΕ πατάει το «κουμπί» για την αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεών τους, εφόσον δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές

Από χθες η ΑΑΔΕ άρχισε την αποστολή e-mail και ειδοποιήσεων στο myAADE app για να ενημερώσει τους εν λόγω υπόχρεους ότι από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα μπορούν να κατεβάσουν μέσω της εφαρμογής το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης, αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις τους και τα εκκαθαριστικά τους.

Επισημαίνεται ότι χθες εκδόθηκε και η σχετική απόφαση (Α.1080/2024), με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί για 1,3 εκατ. φορολογουμένους στις 2 Ιουλίου, με δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους συγκεκριμένους υπόχρεους έως και τις 26 Ιουλίου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί είναι ακριβή, ή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ενώ σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Οι προθεσμίες

Από την άλλη πλευρά όμως, εάν οι φορολογούμενοι κρίνουν ότι τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν είναι ακριβή ή λείπουν στοιχεία, υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Ειδικότερα: α) μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Προσωρινό εκκαθαριστικό σημείωμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων αυτών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο μορφής pdf, που είναι, ουσιαστικά, ένα συνοπτικό προσωρινό εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο φέρει τον τίτλο «προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» και περιλαμβάνει:

  • τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ για την προσυμπλήρωση της δήλωσης και
  • το φορολογικό αποτέλεσμα, δηλαδή το χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, που προκύπτει με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την προσυμπλήρωση της δήλωσης και την προεκκαθάρισή της. Βέβαια για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων στους εν λόγω φορολογούμενους έχει γίνει υποχρεωτική η καταχώριση IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE, μέτρο το οποίο ισχύει για όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει IBAN, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αντίστοιχα, υποχρεωτική είναι και η καταχώριση IBAN για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και για τους οποίους θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής φόρου από τη δήλωση.

Δυνατότητα τροποποίησης δεδομένων

Η άμεση υποβολή της δήλωσης συμφέρει ανεξαρτήτως του εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, όπως αποτυπώνεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό (στο έντυπο της προεκκαθάρισης), είναι πιστωτικό, χρεωστικό ή μηδενικό.

Πρόκειται κυρίως για όσους χρειάζονται άμεσα το εκκαθαριστικό για να το υποβάλουν σε κάποια δημόσια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν κάποιο κοινωνικό επίδομα ή κάποια άλλη παροχή ή για να το υποβάλουν σε τράπεζα για να λάβουν κάποιο δάνειο.

Ανά πάσα στιγμή βέβαια, οι εν λόγω φορολογούμενοι μπορούν να επέμβουν και να τροποποιήσουν τα ήδη προσυμπληρωμένα αριθμητικά ή άλλα δεδομένα των δηλώσεών τους πλην αυτών που αφορούν αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις καθώς και παρακρατηθέντες φόρους.

Μπορούν επίσης να προσθέσουν δεδομένα σε κενά πεδία του εντύπου Ε1, που κατά τη γνώμη τους αγνοούσε και δεν προσυμπλήρωσε η ΑΑΔΕ, εφόσον φυσικά θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ είναι λανθασμένα, παρωχημένα ή ελλιπή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν οι ίδιοι τις δηλώσεις τους μέχρι την καθορισμένη προθεσμία της 26ης Ιουλίου 2024, ενώ δεν θα πρέπει να αφήσουν τις τροποποιημένες δηλώσεις τους προσωρινά αποθηκευμένες στο TAXISnet, νομίζοντας ότι θα τις υποβάλει αυτόματα για λογαριασμό τους η ίδια η ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου.

«Όχι» βιασύνη

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι για τους οποίους η ΑΑΔΕ έχει προσυμπληρώσει και προεκκαθαρίσει τις φορολογικές τους δηλώσεις δεν πρέπει να βιαστούν και να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις τους, διότι μπορεί τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας και να μην το γνωρίζουν.

Για τον λόγο λοιπόν αυτό θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν εάν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και εφόσον αυτό ισχύει να κοιτάξουν να το καλύψουν, δηλώνοντας ίσως κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Πάντως, η άμεση υποβολή και έκδοση των εκκαθαριστικών ενέχει και αρκετά οφέλη για όσους μισθωτούς ή συνταξιούχους οι δηλώσεις τους έχουν προσυμπληρωθεί και υποβληθεί από την ΑΑΔΕ, ειδικά εάν το εκκαθαριστικό τους είναι πιστωτικό, γεγονός που σημαίνει ότι θα δικαιούνται να λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου, ή θα δικαιούνται άμεσο συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με εκκρεμείς τρέχουσες φορολογικές οφειλές τους.