ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HELLENiQ ENERGY: Ικανοποιητικές λειτουργικές επιδόσεις, παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια διύλισης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2023

 

  • Θετικές λειτουργικές επιδόσεις το Β’ Τρίμηνο 2023, παρά τη μείωση των περιθωρίων διύλισης, με αυξημένη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων. Συγκρίσιμα EBITDA €568 εκατ. στο Εξάμηνο.
  • Άνοδος 16% στις συνολικές πωλήσεις Β’ Τριμήνου, στους 3,95 εκατ. τόνους. Στο +5% η ζήτηση στην εσωτερική αγορά. Σε εξαγωγές το 54% των πωλήσεων.
  • Επιτάχυνση της στρατηγικής μετασχηματισμού Vision 2025. Δυναμική ανάπτυξη στις ΑΠΕ. Εξασφάλιση χρηματοδότησης έως €766 εκατ. για επενδύσεις.
  • Ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών για εξαγορά Φ/Β πάρκων 406 MW, σε Ρουμανία, Κοζάνη και Κύπρο.
  • Είσοδος και στον τομέα της Αποθήκευσης Ενέργειας, με 3 έργα συνολικής ισχύος 100 MW.

 

 

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β' Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €164 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €26 εκατ.. Συνολικά για το Α’ Εξάμηνο, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €568 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €277 εκατ., καταγράφοντας μια ακόμα θετική επίδοση του Ομίλου. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα ΔΕΠΑ και ELPEDISON που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.Τα αποτελέσματα στο Β’ Τρίμηνο επηρεάστηκαν από τα χαμηλά διεθνή περιθώρια

διύλισης, ιδιαίτερα συγκρινόμενα με τα ιστορικά υψηλά της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τη βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις και την αυξημένη διαθεσιμότητα των 3 διυλιστηρίων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν στους 3,95 εκατ. τόνους (+16%), με τις εξαγωγές να ενισχύονται κατά 28%, αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών όγκων πωλήσεων. Αντίστοιχα, αυξημένη συνεισφορά είχαν και οι ΑΠΕ, καθώς, μέσα από τις επενδύσεις τής τελευταίας διετίας έχει αυξηθεί σημαντικά η εγκατεστημένη βάση και η παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €7 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2023 (2022: €524 εκατ.) και στα €162 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο 2023 (2022: €869 εκατ.). Η σημαντική μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει ευκρινώς την επίπτωση των τιμών και της αποτίμησης των αποθεμάτων ασφαλείας που καλείται να τηρεί και να χρηματοδοτεί η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η διαφορά εξ’ αυτού του λόγου, μεταξύ των δύο περιόδων ξεπερνά τα €700 εκατ., καθώς το Α’ Εξάμηνο 2023 ενσωματώνει ζημιές €197 εκατ. που αντιστρέφουν μέρος των €513 εκατ. που είχε η Εταιρεία ως κέρδη το Α’ Εξάμηνο 2022.

 

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025


Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση του στρατηγικού πλάνου Vision 2025, ο Όμιλος επικεντρώνεται σε τέσσερεις άξονες: α) την αριστοποίηση λειτουργίας (operational excellence) σε όλες τις δραστηριότητες β) την επιτάχυνση στοχευμένης ανάπτυξης χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων καλύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών, γ) τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις βασικές δραστηριότητες πετρελαιοειδών, καθώς και δ) την περαιτέρω βελτίωση σε θέματα ESG.


Μέσω της HELLENiQ Renewables, o Όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξή του στον κλάδο των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 1 GW μέχρι το 2025. Κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2023, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες για την εξαγορά χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 211 MW στη Ρουμανία και έως 180 MW στην Κοζάνη, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα επόμενα δύο χρόνια και εντός του 2024 αντίστοιχα, καθώς και 15 MW φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία στην Κύπρο. Οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν την έναρξη δραστηριοποίησης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY σε δύο νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, Κύπρο και Ρουμανία, επιτυγχάνοντας γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου. Παράλληλα, η HELLENiQ Renewables υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο για ανάπτυξη επιπλέον χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 600 MW στη Ρουμανία ενώ σε εξέλιξη είναι και η είσοδος σε μια ακόμα αγορά του εξωτερικού μέσω θυγατρικής της που δραστηριοποιείται εκεί.


Η Εταιρεία συμμετείχε με επιτυχία στον πρόσφατο διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με τη συμπερίληψη και την αξιολόγηση 3 έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh στην Ελλάδα, που σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα αγορά, απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και της αρτιότερης διαχείρισης των επενδύσεών της στον κλάδο αυτό.


H συνολική ισχύς των ΑΠΕ σε λειτουργία, καθώς και των υπό κατασκευή έργων ανέρχεται σε ~680 MW, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη να ανέρχεται σε 3,8 GW.

 


Στην κατεύθυνση της ταχύτερης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables, υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο, ύψους έως €766 εκατ., με 2 Ελληνικές τράπεζες για την υλοποίηση επιμέρους χρηματοδοτήσεων (project finance) για υφιστάμενα και νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η συμφωνία καλύπτει εναλλακτικές μορφές λειτουργικού/εμπορικού μοντέλου των πάρκων, τα οποία μπορεί να είναι ενταγμένα στο σύστημα εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariff), στο σύστημα εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium) ή ακόμα και να διαθέτουν την ενέργειά τους με ιδιωτικές διμερείς συμβάσεις (cPPAs). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμα συναλλαγή, πρωτοποριακή για την Ελληνική αγορά, με σημαντικά οφέλη, όπως: α) παροχή σημαντικού ύψους χρηματοδότησης που ενισχύει τη δυναμική του Ομίλου για ανάπτυξη, β) ευελιξία και ταχύτητα υλοποίησης έργων, γ) βελτίωση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου και των επιμέρους δραστηριοτήτων, δ) ανταγωνιστικούς όρους και κόστος χρηματοδότησης.

 

Περαιτέρω αποκλιμάκωση τιμών αργού πετρελαίου και εξασθένιση περιθωρίων διύλισης


Η πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2023, με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα $78/βαρέλι, λόγω των εξελίξεων στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον και την αναμενόμενη επίπτωση στη ζήτηση και παρά τις ανακοινώσεις από τον ΟΠΕΚ+ για μείωση της παραγωγής.


Τα περιθώρια διύλισης, κατά το Β’ Τρίμηνο 2023, υποχώρησαν σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 όπου είχαν σημειωθεί ιστορικά υψηλά σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2023. Η εξασθένιση των περιθωρίων διύλισης οφείλεται στην επάρκεια αποθεματοποίησης, τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, καθώς και στο γεγονός ότι, παρά την εφαρμογή νέων κυρώσεων από την Ευρώπη και άλλες δυτικές χώρες στις 5 Φεβρουαρίου 2023, οι Ρωσικές εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου απορροφήθηκαν από άλλες αγορές, με αποτέλεσμα την επαρκή κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης. Τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμορφώθηκαν το Β’ Τρίμηνο 2023 στα $4,4/βαρέλι και $5,5/βαρέλι αντιστοίχως, σε σύγκριση με $21,4/βαρέλι και $11,1/βαρέλι το Β’ Τρίμηνο 2022.

 


Βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά


Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,5 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 5% το Β’ Τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού, με την κατανάλωση καυσίμων κίνησης να σημειώνει άνοδο κατά 3%. Το αυξημένο πτητικό έργο οδήγησε την κατανάλωση των αεροπορικών καυσίμων στους 416 χιλιάδες τόνους (+7%), ενώ αύξηση 3% κατέγραψαν και τα ναυτιλιακά καύσιμα στους 723 χιλ. τόνους.

 

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες


Οι επενδυτικές δαπάνες στο Β’ Τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €101 εκατ., κατευθυνόμενες κατά κύριο λόγο σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών στα διυλιστήρια, καθώς και στην εξαγορά των 2 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο.


Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,55 δισ., μειωμένος κατά €0,4 δισ. από τις αρχές του έτους, λόγω θετικών ταμειακών ροών στο Α’ Εξάμηνο 2023, καθώς η συνεισφορά αλληλεγγύης καταβάλλεται μέσα στους επόμενους μήνες. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) υποχώρησε στο 36%.


Στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2023, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού ανακυκλούμενου δανείου ύψους €400 εκατ. για 5 χρόνια. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου υποβλήθηκε η Δήλωση που αφορά την επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης στα πλεονάζοντα κέρδη για το έτος 2022, ύψους €267 εκατ., με την εξόφληση να πραγματοποιείται σταδιακά, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2023, επηρεάζοντας τις ταμειακές ροές κατά το Β’ Εξάμηνο.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:


«Το τελευταίο τρίμηνο είχαμε θετικά αποτελέσματα και εξέλιξη σε όλα τα θέματα της Εταιρείας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και τη μεγάλη πτώση των τιμών σε σχέση με πέρυσι. Σε ένα τρίμηνο με αδύναμα περιθώρια διύλισης, η Εταιρεία βελτίωσε τις λειτουργικές της επιδόσεις στα διυλιστήρια, ανέπτυξε την εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αύξησε τη συνεισφορά από τις νέες ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα του εξαμήνου σε όρους Συγκρίσιμων EBITDA διαμορφώθηκαν σε €568 εκατ., δίνοντας μια καλή πρόβλεψη για το σύνολο της χρονιάς από πλευράς τόσο αποτελεσμάτων, αλλά και βελτιωμένου μείγματος και συνεισφοράς των νέων δραστηριοτήτων.
Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τον βηματισμό μας για να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις, δίνοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια, τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και στηρίζοντας, ταυτόχρονα, την κοινωνία. Παράλληλα όμως, δεν αμελήσαμε το μέλλον της Εταιρείας, δίνοντας την απαραίτητη έμφαση στην εξέλιξη με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού και ενεργειακής μετάβασης VISION 2025, το οποίο σχεδιάσαμε προσεκτικά και υλοποιήσαμε όσο πιο πιστά μπορούσαμε.
Πέρα από τα λειτουργικά αποτελέσματα, επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων μας σε ΑΠΕ, με σειρά στοχευμένων κινήσεων όπως α) προσθήκη στο δυναμικό μας έργων ΑΠΕ -υπό λειτουργία ή κατασκευή- συνολικής ισχύος έως 406 MW, β) είσοδο σε ΑΠΕ και εμπορία πράσινης ενέργειας σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας, γ) είσοδο στη νέα αγορά αποθήκευσης ενέργειας με την επιτυχία στον πρόσφατο διαγωνισμό για ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης (μπαταριών) συνολικής ισχύος 100 MW και δ) την υπογραφή μιας πρωτοποριακής χρηματοδότησης μέχρι €766 εκατ. για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Στόχος μας για τον χρόνο είναι η επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας και διανομής μερισμάτων στους μετόχους μας, αλλά ταυτόχρονα και η περαιτέρω στρατηγική ισχυροποίηση της Εταιρείας με στροφή σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας.» 

 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2023 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

 

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία
- Το Β’ Τρίμηνο 2023, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €114 εκατ.. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του Β’ Τριμήνου 2022, η αυξημένη διαθεσιμότητα και των 3 διυλιστηρίων τού Ομίλου, που οδήγησε σε ενίσχυση των εξαγωγών, αλλά και η βελτίωση του προϊοντικού μείγματος, είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων διύλισης.
- Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,6 εκατ. τόνους και στο +13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όταν και είχαν υλοποιηθεί προγράμματα συντήρησης στα διυλιστήρια του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας.

 

Πετροχημικά
- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Β’ Τρίμηνο 2023 στα €12 εκατ., μειωμένα σε ετήσια βάση λόγω χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

 

Εμπορία
- Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας κατέγραψε αυξημένο όγκο πωλήσεων στο Β’ Τρίμηνο 2023 (+3%), με αντίστοιχη αύξηση στον όγκο πωλήσεων των καυσίμων κίνησης. Παρά τη βελτιωμένη συνεισφορά από τον κλάδο των αεροπορικών καυσίμων, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τους κανονιστικούς περιορισμούς στο μεικτό περιθώριο λιανικής και τη χαμηλότερη αποτίμηση αποθεμάτων λόγω των πτωτικών τιμών. Εξαιρουμένης της επίδρασης των αποθεμάτων, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA βελτιώθηκαν στα €14 εκατ. από €9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
- Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Β’ Τρίμηνο 2023 κατέγραψε οριακά χαμηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2022, παρά την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στα κόστη.

ΑΠΕ
- Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (356 MW) σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2022 (285 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+39%), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €11 εκατ. (+82%).

 

Συμμετοχές
- Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ήταν αρνητική. Συγκεκριμένα, α) η κερδοφορία της Elpedison επηρεάστηκε αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση λόγω καιρικών συνθηκών και την προγραμματισμένη συντήρηση στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Θίσβη, Θεσσαλονίκη) και β) η συνεισφορά της ΔΕΠΑ επηρεάστηκε κυρίως από την αποτίμηση αποθεμάτων ασφαλείας Φ.Α., λόγω πτώσης των διεθνών τιμών, αλλά και από αυξημένα κόστη για την εξασφάλιση δυναμικότητας στο δίκτυο για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Portnet.gr

Διαβάστε επίσης

Ανακοινώθηκαν οι 214 υποψήφιοι του συνδυασμού Χαρδαλιά - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι στην Π.Ε. Νήσων Ελλάδα

Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Συνολικά, το 44% των υποψηφίων προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει πλούσια αυτοδιοικητική...

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για ταυτότητες: Να έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕκκλησίαΕλλάδα

«Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία», προέτρεψε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας για το ζήτημα που έχει προκύψει με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.      Αναλυτικότερα, ο αρχ...

Γιώργος Ιωακειμίδης: "Πρώτα η ασφάλεια για τις υποδομές της Περιφέρειας"Ελλάδα

Μιλώντας σήμερα το πρωί στους  "Αταίριαστους"  του Σκάι ( Γιάννης Ντσούνος  και  Χρήστος Κούτρας ) ο  Γιώργος Ιωακειμίδης  ανέδειξε το μείζον ζήτημα της ελλιπούς συντήρησης των υπο...

Βελόπουλος: Οι φωτιές μπορεί να μην έχουν κομματικό χρώμα, υπάρχουν όμως κυβερνητικές ευθύνεςΕλλάδα

«Οι φωτιές έχουν κυβερνητική ευθύνη» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την πρωτολογία του στη συζήτηση για «τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στ...

Διμερείς σχέσεις, κοινές προκλήσεις και εξελίξεις στην περιοχή, στο δείπνο  Μητσοτάκη-ΜελόνιΕλλάδα

Ευκαιρία για μια συνολική συζήτηση για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Ιταλίας, τις εξελίξεις στην περιοχή, τις κοινές προκλήσεις, αλλά και τον συντονισμό σε θέματα της ευρωπαϊκής...

Διέγραψε τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών ο B. Στίγκας – Εκτός Κόντης, Δημητροκάλης και ΧατζηβαρδάςΕλλάδα

Ο Βασίλης Στίγκας διέγραψε τρεις βουλευτές από την ΚΟ των Σπαρτιατών . Πρόκειται για τους Κόντη, Δημητροκάλη και Χατζηβαρδά. Ο κ. Στίγκας, μιλώντας έκανε λόγο για “Greek mafia”. Ο ...

Σωκρ. Φάμελλος σε Κυρ. Μητσοτάκη: Εκθέσατε τη χώρα, η εξέλιξη και οι επιπτώσεις των πυρκαγιών είναι δικής σας πολιτική ευθύνηΕλλάδα

Με σκληρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη , ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κάνοντας λόγο για προσωπική α...

 Σπαρτιάτες: Μόνος του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Στίγκας – Υπό διάλυση η ΚΟΕλλάδα

Ενδοκομματική σύρραξη εξελίσσεται στους Σπαρτιάτες, με τον Βασίλη Στίγκα να βρίσκεται για άλλη μια φορά απομονωμένος από τους βουλευτές του.   Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκ...