ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επί ποδός…πολέμου 750 στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας – Οι ειδικότητες και οι αρμοδιότητες

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Πώς θα διοικείται και ο ρόλος των περιφερειακών υπηρεσιών.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου σώματος, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, θα αποδεσμευτούν περίπου 1.200 αστυνομικοί που απασχολούνται μέχρι τώρα στη διεκπεραίωση δικαστικών διαδικασιών.

Πρόκειται σύμφωνα με τον υπουργό και το σχετικό νόμο, που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, για ειδικό σώμα που θα αναλάβει μεταξύ άλλων στην ασφάλεια των δικαστηρίων και τις μεταγωγές κρατουμένων. Αποτελεί αυτοτελές Σώμα που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό.

Ειδικότερα, όπως έγραψε το dikastiko.gr, το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα στελεχώνεται από μόνιμα τοποθετημένα στα κατά τόπους Δικαστήρια ένστολα και ένοπλα στελέχη, που θα υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των ασκούντων τη διοίκηση των δικαστηρίων, με κύρια καθήκοντα τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των δικαστικών αιθουσών και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, στα καθήκοντα του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων.

Σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Αντίστοιχα, με τη δημιουργία του πολιτικού – επιστημονικού κλάδου προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα παρέχει τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε κρίσιμους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Για τη διοίκηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας, βάσει των προβλεπόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα θα συσταθεί μία κεντρική διεύθυνση με έδρα το υπουργείο Δικαιοσύνης και 4 περιφερειακές υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη – μία για τη Δικαστική Αστυνομία πολιτικού τομέα και μία για τον αστυνομικό τομέα στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, καθώς και από μία (πολιτικού και αστυνομικού τομέα) στο Μέγαρο Διοικητικών Δικαστηρίων.

Στο Διάταγμα αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες για τη στελέχωση του σώματος.

Ρήτρα αναπροσαρμογής

EUROKINISSI

Δικαστική Αστυνομία: Οι θέσεις του πολιτικού τομέα

Για τη στελέχωση του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνονται 150 οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:

α) 50 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με αρμοδιότητα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και υποβοήθησης του έργου δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,

β) 5 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και 5 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,

δ) 20 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων μετάφρασης εγγράφων συνταγμένων σε αλλοδαπή γλώσσα ή σύνταξης εγγράφων προς αλλοδαπές αρχές στην αντίστοιχη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση δικογράφων που αφορούν σε αλλοδαπούς διαδίκους ή κατηγορούμενους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης στη γλώσσα τους και τη διερμηνεία στο πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής δίκης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,

ε) 3 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Ιατρών, 5 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και 2 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, θεμάτων δημόσιας υγείας, θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

στ) 7 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών και 3 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

ζ) 7 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και 3 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις.

Απόπειρα αρπαγής 16χρονης

FREEPIK

Δικαστική Αστυνομία: Οι θέσεις του αστυνομικού τομέα

Για τη στελέχωση του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνονται 600 οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται, ως εξής:

α) 30 θέσεις κατηγορίας ΠΕ,

β) 70 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και

γ) 500 θέσεις κατηγορίας ΔΕ.

ΕΛΑΣ

eurokinissi

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα είναι οι ακόλουθες:

η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α υποπερ. αα του ν. 4963/2022). Την αρμοδιότητα αυτή ασκούν αποκλειστικά υπάλληλοι κλάδου ΠΕ, απόφοιτοι Νομικών Τμημάτων Νομικών Σχολών του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

* η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων, των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή προδικαστικών αποφάσεων ή διατάξεων δικαστηρίων, οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συντάσσουν γραπτές εκθέσεις επί επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση τους και την αποδεικτική τους δύναμη, οι εκθέσεις αποτελούν, ανάλογα με τη φύση των διαφορών, αποδεικτικά μέσα, τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δύνανται να διατάξουν, είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων είτε αυτεπάγγελτα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για τα οποία προηγήθηκε γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι πλήρως αιτιολογημένες

* η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής

Αντιστοίχως, οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα είναι οι ακόλουθες:

* η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

* η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και

* η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

dikastiko.gr

Διαβάστε επίσης

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιαπωνία: Επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία και ενέργεια στο επίκεντροΕλλάδα

Οι στόχοι και οι προοπτικές επενδυτικών συνεργασιών – Σειρά συναντήσεων και επαφών με μεγάλους ιαπωνικούς ομίλους - Επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού μετά από 17 χρόνια Επίσημη ...

Ιταλοί μετεωρολόγοι: Πρόγνωση για πολικές θερμοκρασίες στη νοτιοανατολική Ευρώπη – Τι βλέπουν για την Ελλάδα στον απόηχο των αντιφατικών προβλέψεωνΕλλάδα

“Ο Φεβρουάριος στις πρώτες μέρες του είναι πιθανό να προκαλέσει κύμα σιβηρικού ψύχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι χιονοπτώσεις μπορεί να καταλήγουν ακόμα και σε μηδενικά υψόμετρα...

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ιωάννης Κανακάκης για τις ιογενείς ιώσεις του αναπνευστικού και καρδιαγγειακό σύστημαΕλλάδα

Οι ιογενείς ιώσεις που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε έξαρση και θα συνεχίσουν να μας «ταλαιπωρούν» και το επόμενο διάστημα, μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις του ανώτερου ή και κατώ...

Αρναούτογλου: Ψυχρό κύμα κακοκαιρίας το επόμενο Σ/Κ – Χιόνια και στα πεδινάΕλλάδα

Με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμα και στα πεδινά φαίνεται πως μπαίνει ο Φεβρουάριος σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.   Ουσιαστικά έρχεται μια  νέα ψυχρή εισβολή από ...

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα, στις εκδηλώσεις μνήμηςΕλλάδα

Με την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα, παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης της Περιφέρειας Αττικής κα...

Παρέμβαση εισαγγελέα για την επικίνδυνη διέλευση μαθητών από τον ΕύηνοΕλλάδα

Άμεση ήταν η αντίδραση της Εισαγγελίας σχετικά με όσα συνέβησαν χθες στον Εύηνο με τους μαθητές στο Θέρμο και το πέρασμά τους πάνω από το επικίνδυνο ποτάμι με τη χρήση μια συρμάτιν...

Ελλείψεις φαρμάκων: Απάντηση ΣΦΕΕ στις ανακοινώσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου ΦαρμακαποθηκάριωνΕλλάδα

Ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του τονίζουν ότι προτεραιότητα είναι η δημόσια Υγεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.   Απάντηση δίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)...

Ελλάδα 2023: Μαθητές έφτιαξαν αυτοσχέδια γέφυρα για να περάσουν το ποτάμι (βίντεο)Ελλάδα

Στον Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας μαθητές αναγκάστηκαν να διασχίσουν μια αυτοσχέδια συρμάτινη γέφυρα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους από ...