Ρυθμίσεις για την στήριξη της απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων περιλαμβάνονται στο ν/σ του Υπ. Εργασίας που ξεκινάει να συζητείται στη Βουλή

Καίρια θέματα που σχετίζονται με την εργασιακή κάλυψη και εξασφάλιση της απασχολησιμότητας ευάλωτων συμπολιτών μας, όπως επαγγελματιών με προβλήματα όρασης καθώς και ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

   Όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, σκοπός είναι να διασφαλιστεί με ίσους όρους η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, προτεραιότητα που βρίσκεται στον πυρήνα την Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση. Με δεύτερη τροπολογία προωθείται -μεταξύ άλλων- ρύθμιση που διευκολύνει τη μεταστέγαση των ΚΕΠΑ της Αθήνας σε εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

   Ειδικότερα, στην πρώτη τροπολογία:

   -Προβλέπεται η χορήγηση του πλήρους ποσού οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης, σε συνταξιούχους που παράλληλα ασκούν την επιστήμη τους. Η διάταξη έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, ώστε οι δικαιούχοι με απλή αίτησή τους να λάβουν αναδρομικά τα ποσά που προβλέπονται, ενώ καταργεί και τις σχετικές υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικώς.

   -Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα υλοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη των ωφελούμενων κατά την διαδικασία εύρεσης εργασίας, στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά την διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στην υποστήριξη των ωφελούμενων και του εργοδότη κατά το διάστημα απασχόλησής των ωφελούμενων και στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων προσαρμογών υποδομών. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

   Με τη δεύτερη τροπολογία:

   Προβλέπεται ότι η μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέγαση και λειτουργία Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας διενεργείται με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ΕΦΚΑ και του ΣΕΦ. Η μίσθωση αυτή μπορεί να προβλέπει και την ανάληψη των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ από τον ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό τους με το μίσθωμα.

 

Στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Στο σχέδιο νόμου, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί επίσης τρεις υπουργικές τροπολογίες και συνολικά 26 βουλευτικές τροπολογίες.

Το υπουργείο Εργασίας έχει καταθέσει μια τροπολογία με διατάξεις που αφορούν την «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία», το «Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού», τις «Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ», για τις «Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», τους «Περιορισμούς στις μετατάξεις αποσπάσεις και μετακινήσεις από φορείς του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», καθώς και τον «Εθνικό Συντονιστή για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων» -για την υλοποίηση των πρόσφατων αποφάσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Εθνικό Συντονιστή, που θα ηγηθεί του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί φέρει διατάξεις που αφορούν την «Μίσθωση εγκαταστάσεων του ΣΕΦ για την στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την «παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία» έως 30 Ιουνίου 2023, την αναδρομική «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΕ ΑΕ για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας» από την 7η Οκτωβρίου 2022.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας και έχει διατάξεις που αφορούν το «Προσοντολόγιο των υποψηφίων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», την «Παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του ΕΚΠΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2023, «Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 όπου παρέχεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων να ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή βαρύτητας, της κατάταξης της σχολής στα πανεπιστημιακά πεδία και του αριθμού εισακτέων στη σχολή καθώς και «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης».

Βουλευτικές Τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί τέσσερις βουλευτικές τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, 17 από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, τέσσερις από το ΚΚΕ και μια από το ΜέΡΑ 25.

Ειδικότερα, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν κατατεθεί: Τροπολογία για την «εξαίρεση του επιδόματος παιδιού από το δηλούμενο εισόδημα για την απονομή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος- Τροποποίηση άρθρου 235 ν. 4386/2016». Για την «Αποσύνδεση των αντικειμενικών αξιών, επειδή έχουν αυξηθεί από τα περιουσιακά όρια για την παροχή των Κοινωνικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ». Για την «Επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2013». Για τον «Χαρακτηρισμό της Ηλείας ως άγονη και Προβληματική περιοχή Α κατηγορίας λόγω κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών συνθηκών».

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, από την πλευρά του έχει καταθέσει τροπολογίες για «Ρυθμίσεις για τους ελέγχους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», οι οποίες αφορούν την αποζημίωση των ελεγκτών υπαλλήλων για τις επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποιούν. Για την «Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Για την «Ανταποδοτική σύνταξη ασφαλισμένων του τ. ΤΣΑΥ». Για την «Επαναθεσμοθέτηση αναλογικής σύνταξης σε όσους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, ούτε τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων». Για την «Αύξηση ορίου οφειλών των μη μισθωτών του e-EΦΚΑ». Για την «Μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-EΦΚΑ το έτος 2024». Για την «Κατάργηση Αυτόματου Μηχανισμού Αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής». Για την «Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας μετά από 40 έτη υποχρεωτικής πραγματικής απασχόλησης». Για «Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και χρήμα». Για την «Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του προσωπικού του ΕΣΥ και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού- Ένταξη στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων». Για την «Αναγνώριση με εξαγορά πρόσθετου εργάσιμου χρόνου αρχαιοφυλάκων υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας». Για την «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Ενόπλων Δυνάμεων» ώστε να μην έχουν διαφορές με τις απολαβές των σπουδαστών στα Σώματα Ασφαλείας. Για τον «Διπλασιασμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας». Για την «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία- συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας». Για την «κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ)». Για τον «Ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ και μετονομασίας αυτής». Την «Προστασία της κύριας κατοικίας και το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη στην επαναγορά του δανείου του» με την επανεισαγωγή της προστασίας της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίησή της, την δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου στην περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να καλύψει την δόση της ρύθμισης, την προστασία της αγροτικής περιουσίας, την επαναγορά του δανείου στην τιμή πώλησής τους στα funds. Για την «Αποκατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας δημοσίων σχολών ναυτικής εκπαίδευσης» με την παράταση της εξαίρεσης από τη μείωση των συντάξεων των συνταξιούχων του πρώην ΝΑΤ, που απασχολούνται ως διδακτικό προσωπικό στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογίες για: «Μείωση των εισφορών για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων- Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας». Ρυθμίσεις «για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά Ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ». «Ρύθμιση για το εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών» ώστε να μην είναι μικρότερο από το ποσό που θα ελάμβαναν την 1/9/2013. «Παύση πλειστηριασμών, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης -κύριας- κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων» που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ 25 με πρώτο υπογράφοντα τον γραμματέα της Γιάνη Βαρουφάκη έχει καταθέσει τροπολογία για την «Προστασία κύριας κατοικίας με άμεση αναστολή των εξώσεων, των πλειστηριασμών και της πώλησης των κόκκινων δανείων».

 

ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Δένδια: Η Τουρκία αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού ΑιγαίουΕλλάδα

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναφορικά με το μνημόνιο που υπέγραψε η γειτονική χώρα με τη Λιβύη. Με φόντο την καταδίκη του μνημονίου α...

ΥΠΕΞ: “Απορρίπτουμε στο σύνολο τους, τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις”Ελλάδα

Απάντηση στην αντίδραση της Τουρκίας για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης δίνει το υπουργείο Εξωτερικών.   Ο...

Υπουργείο Εργασίας: 11 ερωτήσεις - απαντήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη ΒουλήΕλλάδα

Λίστα με ερωτήσεις – απαντήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.   Τα βασικά σημεία των αλλαγών με το νομοσχ...

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό - Πού παρατηρούνται προβλήματα - Δείτε live την κίνησηΕλλάδα

Mε υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης (23/11) καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση λόγω της βροχής. Ειδικότερα, ακινητοποιημένα ...

Νέο ασφαλιστικό: Αντιδράσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις πρόωρες συντάξεις στο ΔημόσιοΕλλάδα

    Εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής  το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτι...

"Κιβωτός του Κόσμου": "Φύλλο και φτερό" τα οικονομικά της δομής – "Εξαφανισμένος" ο πατέρας ΑντώνιοςΕλλάδα

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός».   Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση τ...

Έκπληξη από τα αποτελέσματα έρευνας - Αυτές είναι οι πέντε πιο βαρετές δουλειέςΕλλάδα

Συχνά αναρωτιόμαστε αν κάναμε μία διαφορετική δουλειά, αν θα είμασταν πιο ικανοποιημένοι. Αυτό που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί, αν η δουλειά μου κάνουμε ανήκει σε αυτές που θεωρούνται ...

Ρόδος: Απολογείται την Πέμπτη η 45χρονη οικιακή βοηθός – Από ασφυξία ο θάνατος της 75χρονης δείχνει το πόρισμαΕλλάδα

Απολογείται αύριο ενώπιον του Ανακριτή η 45χρονη οικιακή βοηθός, που το πρωϊ της Δευτέρας δολοφόνησε την 75χρονη ηλικιωμένη που φρόντιζε. Σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών η ...