ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων: Η DNV ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED

Στις 10 Ιουνίου 2022, ο ανεξάρτητος πάροχος διασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων DNV, επιβεβαίωσε
περαιτέρω τη σκοπιμότητα του Έργου Aγωγού EastMed βάσει της αξιολόγησης που διενεργήθηκε επί των
εγγράφων FEED (Βασικός Σχεδιασμός σε Προχωρημένο Στάδιο) και των δεδομένων έρευνας που παρείχε ο
Φορέας Υλοποίησης IGI Poseidon S.A. Αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαίωσε την τεχνική ωριμότητα
του Έργου και τα πλεονεκτήµατα της έγκαιρης συµµετοχής των υπεράκτιων κατασκευαστικών εταιρειών
στις δραστηριότητες σχεδιασµού, χάρη στον ανταγωνιστικό διάλογο που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
τρέχουσας διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Τον Ιανουάριο του 2020, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εκτεταμένου σχεδιασμού και της
διεξαγωγής ερευνών από την IGI Poseidon κατά την περίοδο 2015 - 2019, που αποκαλείται "προ-FEED φάση", η DNV εξέδωσε μια πρώτη Έκθεση Σκοπιμότητας για το Έργο, η οποία περιείχε συστάσεις που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη φάση FEED. Καθώς το Έργο ολοκληρώνει τις δραστηριότητες FEED που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μια πρόσφατη βελτιστοποίηση της όδευσης και γεωφυσικές μελέτες, η DNV αξιολόγησε την τρέχουσα κατάσταση του Έργου από τεχνική άποψη και επεσήμανε τα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην επόμενη φάση εκτέλεσης.

Η IGI Poseidon S.A. ολοκληρώνει επί του παρόντος τις δραστηριότητες ανάπτυξης του Έργου και στοχεύει
στην πλήρωση των προϋποθέσεων για μια θετική Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) εντός του 2022.
Το σημαντικό αυτό βήμα επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και τη
συνεχή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας στις δραστηριότητες
του 2020.

Στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης της σκοπιμότητας του Αγωγού EastMed, αναφέρθηκαν τα εξής:
Ο κ. Santiago Blanco, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός Διευθυντής για τη Νότια Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, Ενεργειακά Συστήματα της DNV - «Έργα όπως ο
EastMed ωφελούνται από την εκτεταμένη εμπειρία μας στην ανάπτυξη τεχνολογίας και την επιθεώρηση
έργων αγωγών φυσικού αερίου σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βάθος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, η DNV έχει συμμετάσχει σε μια σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων έργων,
όπως ο αγωγός μεγάλης διαμέτρου Perdido Norte και ο αγωγός Tahiti-Amberjack στον Κόλπο του Μεξικού,
συμβάλλοντας στην παγίωση και την αναβάθμιση των προτύπων ασφάλειας και ακεραιότητας για τους
υπεράκτιους αγωγούς - γι' αυτό και η πλειοψηφία των υφιστάμενων και των νέων έργων σχεδιάζεται
σύμφωνα με το πρότυπό μας».

Ο κ. Fabrizio Mattana, Διευθύνων Σύμβουλος της IGI Poseidon - «Ο Αγωγός EastMed, μαζί με τον αγωγό
Poseidon, είναι το πιο ώριμο έργο στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική φάση
σχεδιασμού και θα επιτύχει την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας το 2027. Θα συνδέσει άμεσα την
Ευρώπη με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας επίσης
ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου στην περιοχή αυτή. Το Έργο θαπαρέχει στην Ευρώπη μια νέα οδό εφοδιασμού με φυσικό αέριο, συμπληρωματική προς το LNG,
ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών. Η IGI Poseidon πιστεύει
ακράδαντα στη σημασία αυτής της υλοποίησης, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IGI Poseidon
πρόσθεσε πως - «Η επικαιροποίηση της σκοπιμότητας και της ωριμότητας του Αγωγού Eastmed είναι ένα
σημαντικό βήμα, καθώς αναδεικνύει τον EastMed ως Έργο-κλειδί για τη διαφοροποίηση της ΕΕ από το
ρωσικό αέριο, συνδέοντας τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές, μέσω ενός
νέου ενεργειακού διαδρόμου".

Σχετικά με την DNV

Η DNV είναι ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης ποιότητας
και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Μέσω της ευρείας εμπειρίας και της βαθιάς
τεχνογνωσίας της, η DNV προωθεί την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτει βιομηχανικά σημεία
αναφοράς, εμπνέει και εφευρίσκει λύσεις. Στον ενεργειακό τομέα, η DNV παρέχει ασφάλεια σε ολόκληρη
την αλυσίδα αξίας της ενέργειας μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παρακολούθησης, της
επαλήθευσης και της πιστοποίησης. Ως η κορυφαία πηγή ανεξάρτητων ενεργειακών εμπειρογνωμόνων
και τεχνικών συμβούλων στον κόσμο, η DNV βοηθά τις βιομηχανίες και τις κυβερνήσεις να πλοηγηθούν
στις πολλές σύνθετες, αλληλένδετες μεταβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο και περιφερειακό
επίπεδο, στον ενεργειακό τομέα. Η DNV δεσμεύεται να υλοποιήσει τους στόχους της Συμφωνίας του
Παρισιού και να υποστηρίξει τους πελάτες μας να μεταβούν ταχύτερα σε ένα απανθρακοποιημένο
ενεργειακό σύστημα.

Σχετικά με την IGI Poseidon S.A.

Η IGI Poseidon S.A., μια 50-50 κοινοπραξία μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε. και
της ιταλικής εταιρείας EDISON S.p.A., υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια την ανάπτυξη, κατασκευή και
διαχείριση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου.
Ειδικότερα, τον Αγωγό EastMed-Poseidon, που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων
διασυνδέσεων στο συγκεκριμένο τμήμα της Ευρώπης και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε
διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας εντός ή πλησίον των συνόρων της ΕΕ, όπως και το Διασυνδετήριο
Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους.

Σχετικά με το Διασυνδετήριο Αγωγό EastMed-Poseidon

Ο EastMed-Poseidon είναι μια ενεργειακή διασύνδεση που θα συνδέσει, μαζί με τον Poseidon και τον IGB,
τις ευρωπαϊκές αγορές με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και με
τις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου που αναπτύσσονται στην περιοχή αυτή. Για τη
συμβολή του στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και τη
διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων ενέργειας, το Έργο αναγνωρίζεται ως Έργο Κοινού
Ενδιαφέροντος (PCI). Η ανάπτυξή του υποστηρίζεται από τα κονδύλια του προγράμματος "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) της ΕΕ. Τέλος, ως PCI, το Έργο περιλαμβάνεται στο σχέδιο RePowerEU της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 2022, ως Έργο προτεραιότητας για τη διαφοροποίηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμπεριληφθεί από τα κράτη μέλη στα νέα, επερχόμενα κεφάλαια RePowerEU των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΕ) τους. Το Έργο EastMed-Poseidon, χάρη στην ωριμότητά του και τη συμμετοχή των εταιρειών κατασκευής και εγκατάστασης σε πρώιμο στάδιο της φάσης σχεδιασμού, θα μπορούσε να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών με νέους αξιόπιστους προμηθευτές. ΟΑγωγός EastMed-Poseidon αποτελεί την πιο αποτελεσματική ενεργειακή υποδομή για τη σύνδεση νέων μεσογειακών πηγών φυσικού αερίου με τις Ευρωπαϊκές αγορές.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Αμφιδρομείται ξανά μετά από 15 χρόνια η κυκλοφορία μπροστά στα ΔικαστήριαΕλλάδα

Επανέρχεται, έπειτα από 15 χρόνια, η διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία μπροστά από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, η οποία είχε τροποποιηθεί λόγω των έργων του Μετρό. Αναλυτικότερα, από τι...

Ένταση πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μέγαρο χορού Καλαμάτας - Πέταξαν τρικάκιαΕλλάδα

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο χορού Καλαμάτας, όταν άγνωστοι που βρίσκονταν στο χώρο άρχισαν να πετούν τρικάκια. Να σημειωθεί πως το περιστατικό έλαβε χώρα μπροσ...

Μαξίμου απαντά σε ΟΗΕ για επαναπροωθήσεις: "Κάνουμε πολιτική ανάσχεσης"Ελλάδα

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η μεταναστευτική της πολιτική σέβεται τους διεθνείς κανόνες, αλλά διαμηνύει ότι εφαρμόζει πολιτική ανάσχεσης και φυλά τα σύνορα της χώρας, απαντώντας στην ...

Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 393 μόνιμες θέσεις εργασίαςΕλλάδα

Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουνίου, οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την πρόσληψη 393 ατόμων, με σ...

Οικονόμου: Η Ελλάδα εφαρμόζει μεταναστευτική πολιτική που σέβεται απολύτως τους διεθνείς κανόνεςΕλλάδα

Λεπτομέρειες για το άνοιγμα της πλατφόρμας, από αύριο, Παρασκευή, για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους για την επιστροφή μέρους των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, έδωσε...

Μητσοτάκης: Επιχορηγήσεις σχεδόν 500 εκατ.για τα μικρά νησιά - Πρόγραμμα "Νέαρχος" για ειδικά τοπικά έργαΕλλάδα

«Η Πολιτεία μας οφείλει να ενισχύει συνέχεια τα νησιά μας με υποδομές, να δημιουργεί νέες δουλειές για τους νέους μας, να φροντίσει για τη συγκοινωνία, για τις τοπικές δομές υγείας...

Κρέστενα: Συνελήφθη πατέρας που άρπαξε το βρέφος από την εν διαστάσει σύντροφό τουΕλλάδα

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από καταγγελία για αρπαγή βρέφους, στην Κρέστενα από τον πατέρα του. Όπως αναφέρει το patrisnews, ο άνδρας πήρε το μωρό από την μητέρα του, χω...