image description

Το νέο όνομα του Υπουργείου Παιδείας

Καινούργιες σφραγίδες αλλά και λογότυπα σε έγγραφα και φάκελους θα κληθούν να φτιάξουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και τα σχολεία  της χώρας.

 

Ο λόγος, η νέα βάφτιση του υπουργείου Παιδείας. Με Προεδρικό Διάταγμα που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το υπουργείο Παιδείας μετονομάζεται από υπουργει?ο Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των  σε υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των.

 

Με το σκεπτικό και το οργανωτικό σχέδιο της νέας κυβέρνησης, η  Γενικη? Γραμματει?α Ε?ρευνας και Τεχνολογι?ας του υπουργει?ου Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των και οι φορει?ς που υπα?γονται σε αυτη?ν, μεταφε?ρονται, ως συ?νολο αρμοδιοτη?των, θε?σεων, προσωπικου? και εποπτευο?μενων φορε?ων, στο υπουργει?ο Οικονομι?ας και Ανα?πτυξης το οποι?ο μετονομα?ζεται σε υπουργει?ο Ανα?πτυξης και Επενδυ?σεων.  

 

Επίσης, απο? το υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των μεταφέρεται  στο υπουργει?ο Ψηφιακη?ς Διακυβε?ρνησης, η εταιρει?α με την επωνυμι?α «Εθνικο? Δι?κτυο Ε?ρευνας και Τεχνολογι?ας-ΕΔΕΤ Α.Ε.» και το «Εθνικο? Κε?ντρο Τεκμηρι?ωσης» που συστα?θηκε ως οργανικη? μονα?δα του Εθνικου? Ιδρυ?ματος Ερευνω?ν και μετονομα?σθηκε σε «Εθνικο? Κε?ντρο Τεκμηρι?ωσης και Ηλεκτρονικου? Περιεχομε?νου»  

 

Αξίζει όμως για την ιστορία του θέματος να δούμε με συντομία  τις παλαιότερες ονομασίες  του υπουργείου Παιδείας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι αλλαγές αυτές που έγιναν από τις κυβερνήσεις καταδεικνύουν όχι απλά το ενδιαφέρον των κυβερνώντων για τα θέματα Παιδείας αλλά και την επιθυμία κάθε κυβέρνησης ή υπουργού να αφήσει το δικό του στίγμα και σφραγίδα σε ένα υπουργείο καίριας σημασίας για το μέλλον του τόπου και των Ελλήνων.

 

Διότι η παιδεία δεν θα παύσει ποτέ να αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον κάθε κράτους.

 

Το υπουργείο Παιδείας λοιπόν  «βαφτίστηκε» δέκα φορές, παίρνοντας τις ακόλουθες ονομασίες:

 – 1926    Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1926 – 1949    Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας

1949 – 1955    Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας

1955 – 2009    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

2009 – 2012    Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2012 – 2013    Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

2013 – 2015    Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2015/1 - 2015/9 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

2015/9-2019/7  –  μέχρι και χθες 8 Ιουλίου  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Στοιχεία αντλήθηκαν από  το site: esos. gr

 

 

 

Διαβάστε επίσης